Din position: Hem > Tyresö kommun > Valnämnden > Sammanträde 2014-11-18

Sammanträde 2014-11-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Lindalen

1 Återrapportering av genomförandet av valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2014

Dnr 2014/VN 0032 004

Valnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Efter valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige har kommunkansliet dokumenterat erfarenheter och förbättringsområden inför kommande val. I bifogad återrapportering redovisas de mest betydande av dessa erfarenheter och förbättringsområden. Återrapporteringen bygger på åsikter och erfarenheter från tjänstemän som har arbetat aktivt med genomförandet av valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige och från ordföranden och vice ordföranden som arbetat ute i lokalerna under valdagen.

Även kommunikationsenheten har gjort en återrapportering kring det arbete som enheten har genomfört i koppling till valen 2014. Kommunikationsenhetens återrapportering bifogas ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapportering av genomförandet av valet till riksdag, kommun och landsting 2014.pdf
Kommunikationsplan.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (113 kb)

§25 Återrapportering av genomförandet av valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2014

Dnr 2014/VN 0032 004

Valnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Efter valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige har kommunkansliet dokumenterat erfarenheter och förbättringsområden inför kommande val. I bifogad återrapportering redovisas de mest betydande av dessa erfarenheter och förbättringsområden. Återrapporteringen bygger på åsikter och erfarenheter från tjänstemän som har arbetat aktivt med genomförandet av valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige och från ordföranden och vice ordföranden som arbetat ute i lokalerna under valdagen.

Även kommunikationsenheten har gjort en återrapportering kring det arbete som enheten har genomfört i koppling till valen 2014. Kommunikationsenhetens återrapportering bifogas ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapportering av genomförandet av valet till riksdag, kommun och landsting 2014.pdf
Kommunikationsplan.pdf