Din position: Hem > Tyresö kommun > Valnämnden > Sammanträde 2015-10-07

Sammanträde 2015-10-07

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset plan 1, Nyboda

1 PM - den lokala valnämndens uppgifter

Dnr 2015/VN 0002 004

Valnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet har i ett PM sammanfattat den lokala valnämndens ansvar och arbetsuppgifter.

Bilagor
PM Valnämndens uppgifter.pdf
Reglemente valnämnden1.pdf

2 Nyheter i vallagen, återrapportering föregående val, grovplanering val 2018

Dnr 2015/VN 0003

Valnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Efter valet 2014 gjordes en utvärdering som ska ligga till grund för planeringen av valet 2018.

Det har skett en del förändringar i vallagen som valnämnden bör känna till. Kommunkansliet har sammanfattat lagändringarna.

Bilagor
PM Nyheter i vallagen.pdf
Återrapportering genomförande av val.pdf

§1 PM - den lokala valnämndens uppgifter

Dnr 2015/VN 0002 004

Valnämndens beslut
Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet har i ett PM sammanfattat den lokala valnämndens ansvar och arbetsuppgifter.

Bilagor
PM Valnämndens uppgifter.pdf
Reglemente valnämnden1.pdf

§2 Nyheter i vallagen, återrapportering föregående val, grovplanering val 2018

Dnr 2015/VN 0003

Valnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Efter valet 2014 gjordes en utvärdering som ska ligga till grund för planeringen av valet 2018.

Det har skett en del förändringar i vallagen som valnämnden bör känna till. Kommunkansliet har sammanfattat lagändringarna.

Bilagor
PM Nyheter i vallagen.pdf
återrapportering genomförande av val.pdf