Din position: Hem > Tyresö kommun > Valnämnden > Sammanträde 2018-03-27

Sammanträde 2018-03-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Lindalen

1 Kommunikationsplan inför 2018 års allmänna val

Dnr 2018/KS 0086 004

Valnämndens förslag till beslut
- Kommunikationsplanen inför 2018 års allmänna val godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunens kommunikationsenhet har utarbetat ett förslag till kommunikationsplan inför 2018 års allmänna val. Det övergripande syftet med kommunikationsplanen är att nå ut till samtliga kommuninvånare med tydlig information om vilka personer som är röstberättigade samt i vilka val, när man röstar, var man röstar och hur man röstar. I kommunikationsplanen tydliggörs även vilka kommunikationsaktiviteter som kommer att genomföras inför valdagen den 9 september.

2 Särskild förtidsröstning inför 2018 års allmänna val

Dnr 2018/VN 0009 004

Valnämndens förslag till beslut
- Särskild förtidsröstning tillhandahålls på kommunens äldreboenden söndagen den 2 september 2018 enligt följande:
Trollängens äldreboende kl 09:00-11:00
Äldreboendena Krusmyntan och Villa Basilika kl 13:00-15:00
Björkbackens äldreboende kl 16:00-18:00

Beskrivning av ärendet
Kommunen har möjlighet att genomföra en särskild förtidsröstning på vårdinrättningar och särskilda boenden, tidigare kallad institutionsröstning. Syftet med särskilda förtidsröstningen är att vid ett förannonserat tillfälle erbjuda en möjlighet till förtidsröstning på plats i boendet eller vårdinrättningen för personer som i normala fall har svårt att ta sig till en förtidsröstningslokal.

Kommunstyrelseförsvalningen föreslår att särskild förtidsröstning tillhandahålls på kommunens äldreboenden söndagen den 2 september 2018 enligt följande:
Trollängens äldreboende kl 09:00-11:00
Äldreboendena Krusmyntan och Villa Basilika kl 13:00-15:00
Björkbackens äldreboende kl 16:00-18:00

Bilagor
Tjänsteskrivelse Särskild förtidsröstning inför 2018 års allmänna val.docx

3 Ambulerande röstmottagare vid val till riksdag, kommun och landsting 2018

Dnr 2018/VN 0010 004

Valnämndens förslag till beslut
- Följande anställda inom Tyresö kommun utses till ambulerande röstmottagare inför val till riksdag kommun och landsting 2018:
Ann-Christine Jansson
Gert Johansson
Jeannette van Rooijen
Liselott Wessman Milestad
Nadja Meidal
Anna Sandqvist

Beskrivning av ärendet
En av de ändringar i vallagen som trädde i kraft den 1 januari 2015 innebär att det numera är obligatoriskt för kommuner att utse ambulerande röstmottagare (tidigare kommunala bud). Deras uppdrag är att hjälpa väljare som på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe.

Kommunkansliet föreslår att följande anställda inom Tyresö kommun utses till ambulerande röstmottagare inför val till riksdag, kommun och landsting 2018:
Ann-Christine Jansson
Gert Johansson
Jeannette van Rooijen
Liselott Wessman Milestad
Nadja Meidal
Anna Sandqvist

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ambulerande röstmottagare vid val till riksdag, kommun och landsting 2018.docx

4 Behörighet att kvittera ut värdeförsändelser till valnämnden 2018

Dnr 2018/VN 0008 004

Valnämndens förslag till beslut
- Kommunpersonal bemyndigas att kvittera ut värdeförsändelser för valnämndens räkning enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Försändelser med förtidsröster från andra kommuner, ambassadsröster och brevröster från Valmyndigheten samt övriga värdeförsändelser som kommer till valnämnden via PostNord ska kvitteras ut av behöriga personer utsedda av valnämnden. I den till ärendet bilagda tjänsteskrivelsen beskrivs kommunkansliets förslag på personer som bemyndigas att kvittera ut värdeförsändelser för valnämndens räkning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Behörighet att kvittera ut värdeförsändelser till valnämnden 2018.docx

5 Information om anlitande av PostNord för hantering av förtidsröster

Valnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information om kommunkansliets förslag att anlita PostNord för hantering av förtidsröster.

§7 Kommunikationsplan inför 2018 års allmänna val

Dnr 2018/KS 0086 004

Valnämndens beslut
- Kommunikationsplanen inför 2018 års allmänna val godkänns med föreslagna redaktionella ändringar.

Beskrivning av ärendet
Kommunens kommunikationsenhet har utarbetat ett förslag till kommunikationsplan inför 2018 års allmänna val. Det övergripande syftet med kommunikationsplanen är att nå ut till samtliga kommuninvånare med tydlig information om vilka personer som är röstberättigade samt i vilka val, när man röstar, var man röstar och hur man röstar. I kommunikationsplanen tydliggörs även vilka kommunikationsaktiviteter som kommer att genomföras inför valdagen den 9 september.

Yrkande
Valnämndens ordförande Berit Assarsson (M) föreslår ett antal redaktionella ändringar i kommunikationsplanen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om valnämnden kan godkänna de föreslagna redaktionella ändringarna i kommunikationsplanen och finner att valnämnden godkänner dessa. Valnämnden beslutar att godkänna kommunikationsplanen inför 2018 års allmänna val med föreslagna redaktionella ändringar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunikationsplan inför allmänna val 2018.pdf
Kommunikationsplan inför allmänna val 2018.pdf

§8 Särskild förtidsröstning inför 2018 års allmänna val

Dnr 2018/VN 0009 004

Valnämndens beslut
- Särskild förtidsröstning tillhandahålls på kommunens äldreboenden söndagen den 2 september 2018 enligt följande:
Trollängens äldreboende kl 09:00-11:00
Äldreboendena Krusmyntan och Villa Basilika kl 13:00-15:00
Björkbackens äldreboende kl 16:00-18:00

Beskrivning av ärendet
Kommunen har möjlighet att genomföra en särskild förtidsröstning på vårdinrättningar och särskilda boenden, tidigare kallad institutionsröstning. Syftet med särskilda förtidsröstningen är att vid ett förannonserat tillfälle erbjuda en möjlighet till förtidsröstning på plats i boendet eller vårdinrättningen för personer som i normala fall har svårt att ta sig till en förtidsröstningslokal.
 
Kommunstyrelseförsvalningen föreslår att särskild förtidsröstning tillhandahålls på kommunens äldreboenden söndagen den 2 september 2018 enligt följande:
Trollängens äldreboende kl 09:00-11:00
Äldreboendena Krusmyntan och Villa Basilika kl 13:00-15:00
Björkbackens äldreboende kl 16:00-18:00

Bilagor
Tjänsteskrivelse Särskild förtidsröstning inför 2018 års allmänna val.pdf

§9 Ambulerande röstmottagare vid val till riksdag, kommun och landsting 2018

Dnr 2018/VN 0010 004

Valnämndens beslut
- Följande anställda inom Tyresö kommun utses till ambulerande röstmottagare inför val till riksdag kommun och landsting 2018:
Ann-Christine Jansson
Gert Johansson
Jeannette van Rooijen
Liselott Wessman Milestad
Nadja Meidal
Anna Sandqvist

Beskrivning av ärendet
En av de ändringar i vallagen som trädde i kraft den 1 januari 2015 innebär att det numera är obligatoriskt för kommuner att utse ambulerande röstmottagare (tidigare kommunala bud). Deras uppdrag är att hjälpa väljare som på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe.
 
Kommunkansliet föreslår att följande anställda inom Tyresö kommun utses till ambulerande röstmottagare inför val till riksdag, kommun och landsting 2018:
Ann-Christine Jansson
Gert Johansson
Jeannette van Rooijen
Liselott Wessman Milestad
Nadja Meidal
Anna Sandqvist
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Ambulerande röstmottagare vid val till riksdag, kommun och landsting 2018.pdf

§10 Behörighet att kvittera ut värdeförsändelser till valnämnden 2018

Dnr 2018/VN 0008 004

Valnämndens beslut
- Kommunpersonal bemyndigas att kvittera ut värdeförsändelser för valnämndens räkning enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Försändelser med förtidsröster från andra kommuner, ambassadsröster och brevröster från Valmyndigheten samt övriga värdeförsändelser som kommer till valnämnden via PostNord ska kvitteras ut av behöriga personer utsedda av valnämnden. I den till ärendet bilagda tjänsteskrivelsen beskrivs kommunkansliets förslag på personer som bemyndigas att kvittera ut värdeförsändelser för valnämndens räkning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Behörighet att kvittera ut värdeförsändelser till valnämnden 2018.pdf

§11 Information om anlitande av PostNord för hantering av förtidsröster

Valnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information om kommunkansliets förslag att anlita PostNord för hantering av förtidsröster.

Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20180327.pdf (160 kb)