Din position: Hem > Tyresö kommun > Valnämnden > Sammanträde 2018-04-23

Sammanträde 2018-04-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Lindalen

1 Information om budget inför allmänna valen 2018

Valnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet chef Jenny Gardbrant informerar muntligen om budgeten inför årets allmänna val.

2 Ordning och utläggning av valsedlar vid det allmänna valet den 9 september 2018

Dnr 2018/VN 0011 004

Valnämndens förslag till beslut
1. Partivalsedlar och namnvalsedlar för riksdag-, kommun- och lanstingsval läggs i bokstavsordning efter partinamn enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
2. Partierna ansvarar själva för att namnvalsedlar finns tillgängliga i vallokaler och förtidsröstningslokaler.
3. Namnvalsedlar som levereras till val- eller förtidsröstningslokal överlämnas till röstmottagare som placerar dessa i valsedelstället i alfabetisk ordning.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden ska, enligt rekommendation från Valmyndigheten, fatta beslut om placeringen av valsedlar i vallokaler och lokaler för förtidsröstning. Samtliga partiers valsedlar ska exponeras på ett likvärdigt sätt.

Kommunkansliet föreslår att samtliga röstmottagningsställen rustas med tre valsedelställ. I det första stället placeras enbart partivalsedlar och blanka valsedlar. Partivalsedlarna ifråga avser följande partier i bokstavsordning, Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Blanka valsedlarna läggs i den nedersta raden i samma valsedelställ. I det andra stället läggs namnvalsedlar för samtliga partier i det första valsedelstället. Dessa levereras av partierna själva som sedan överlämnar valsedlarna till röstmottagare i respektive röstnings- och vallokal för insortering. I det tredje stället placeras namn- och partivalsedlar för övriga partier som anmält deltagande i valet och som överlämnat sina valsedlar till röstmottagningsstället.

Kommunkansliet föreslår valnämnden besluta att
1. Partivalsedlar och namnvalsedlar för riksdag-, kommun- och lanstingsval läggs i bokstavsordning efter partinamn enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
2. Partierna ansvarar själva för att namnvalsedlar finns tillgängliga i vallokaler och förtidsröstningslokaler.
3. Namnvalsedlar som levereras till val- eller förtidsröstningslokal överlämnas till röstmottagare som placerar dessa i valsedelstället i alfabetisk ordning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ordning och utläggning valsedlar (2).docx
Bilaga 1 Ordning i valsedelställ.docx

3 Obligatorisk utbildning för samtliga röstmottagare och valarbetare

Dnr 2018/VN 0013 004

Valnämndens förslag till beslut
- Förslaget på utbildningstillfällen godkänns.

Beskrivning av ärendet
I vallagens 3 kap 5 § står skrivet att som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning som behövs för uppdraget. Från och med årets allmänna val är utbildning obligatorisk för varje röstmottagare, ordförande och vice ordförande i val- eller förtidsröstningslokal oavsett tidigare erfarenheter av valarbete. I den till ärendet bilagda tjänsteskrivelsen presenteras ett förslag på utbildningstillfällen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse obligatorisk utbildning.docx

§12 Information om budget inför allmänna valen 2018

Valnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet chef Jenny Gardbrant informerar muntligen om budgeten inför årets allmänna val.

Beslut/Protokollsutdrag
§12_prot_20180423.pdf (159 kb)

§13 Ordning och utläggning av valsedlar vid det allmänna valet den 9 september 2018

Dnr 2018/VN 0011 004

Valnämndens beslut
1. Partivalsedlar och namnvalsedlar för riksdag-, kommun- och lanstingsval läggs i bokstavsordning efter partinamn enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
2. Partierna ansvarar själva för att namnvalsedlar finns tillgängliga i vallokaler och förtidsröstningslokaler.
3. Namnvalsedlar som levereras till val- eller förtidsröstningslokal överlämnas till röstmottagare som placerar dessa i valsedelstället i alfabetisk ordning.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden ska, enligt rekommendation från Valmyndigheten, fatta beslut om placeringen av valsedlar i vallokaler och lokaler för förtidsröstning. Samtliga partiers valsedlar ska exponeras på ett likvärdigt sätt.

Kommunkansliet föreslår att samtliga röstmottagningsställen rustas med tre valsedelställ. I det första stället placeras enbart partivalsedlar och blanka valsedlar. Partivalsedlarna ifråga avser följande partier i bokstavsordning, Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Blanka valsedlarna läggs i den nedersta raden i samma valsedelställ. I det andra stället läggs namnvalsedlar för samtliga partier i det första valsedelstället. Dessa levereras av partierna själva som sedan överlämnar valsedlarna till röstmottagare i respektive röstnings- och vallokal för insortering. I det tredje stället placeras namn- och partivalsedlar för övriga partier som anmält deltagande i valet och som överlämnat sina valsedlar till röstmottagningsstället.

Kommunkansliet föreslår valnämnden besluta att
1. Partivalsedlar och namnvalsedlar för riksdag-, kommun- och lanstingsval läggs i bokstavsordning efter partinamn enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
2. Partierna ansvarar själva för att namnvalsedlar finns tillgängliga i vallokaler och förtidsröstningslokaler.
3. Namnvalsedlar som levereras till val- eller förtidsröstningslokal överlämnas till röstmottagare som placerar dessa i valsedelstället i alfabetisk ordning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ordning och utläggning av valsedlar vid allmänna valet den 9 september 2018.pdf
Bilaga 1 Ordning i valsedelställ.docx

§14 Obligatorisk utbildning för samtliga röstmottagare och valarbetare

Dnr 2018/VN 0013 004

Valnämndens beslut
- Förslaget på utbildningstillfällen godkänns.

Beskrivning av ärendet
I vallagens 3 kap 5 § står skrivet att som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning som behövs för uppdraget. Från och med årets allmänna val är utbildning obligatorisk för varje röstmottagare, ordförande och vice ordförande i val- eller förtidsröstningslokal oavsett tidigare erfarenheter av valarbete. I den till ärendet bilagda tjänsteskrivelsen presenteras ett förslag på utbildningstillfällen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Obligatorisk utbildning för samtliga röstmottagare och valarbetare.pdf