Din position: Hem > Tyresö kommun > Valnämnden > Sammanträde 2019-09-18

Sammanträde 2019-09-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset

1 Återrapportering av genomförandet av valet till Europaparlamentet 2019

Dnr 2019/VN 0018 004

Valnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Efter valet till Europaparlamentet har kommunkansliet dokumenterat
erfarenheter och förbättringsområden inför kommande val. I denna
återrapportering redovisas de mest betydande av dessa erfarenheter och
förbättringsområden. Återrapporteringen bygger på åsikter och erfarenheter
från tjänstemän som har arbetat aktivt med genomförandet av valet samt från
ordföranden och vice ordföranden som arbetat ute i val - och
förtidsröstningslokaler. Valnämndens ordförande har även lämnat sina
synpunkter efter besök i röstnings- och vallokaler.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av genomförandet av valet till
Europaparlamentet 2019.pdf

2 Dataskyddsombud till Valnämndens verksamhetsområde

Dnr 2019/VN 0019 004

Valnämndens förslag till beslut
1. Jonny Knutas, informationssäkerhetssamordnare, utses till
dataskyddsombud för valnämndens verksamhetsområde.
2. Uppdraget gäller från och med den 1 oktober 2019 och ersätter
nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, konsult Ebba Ljungdahl.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där
krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har
anställt en informationssäkerhetssamordnare, Jonny Knutas, som föreslås bli
dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud till valnämndens verksamhetsområde.pdf

3 Information om budget

Valnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Chefen för kommunkansliet informerar muntligen om budgetutfall för 2019 års
Europaparlamentsval.

4 Meddelanden till valnämnden 2019

Dnr 2018/VN 0040

Valnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bifogat finns meddelanden till valnämnden.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-05-16 § 46.pdf

§26 Återrapportering av genomförandet av valet till Europaparlamentet 2019

Dnr 2019/VN 0018 004

Valnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Efter valet till Europaparlamentet har kommunkansliet dokumenterat
erfarenheter och förbättringsområden inför kommande val. I denna
återrapportering redovisas de mest betydande av dessa erfarenheter och
förbättringsområden. Återrapporteringen bygger på åsikter och erfarenheter
från tjänstemän som har arbetat aktivt med genomförandet av valet samt från
ordföranden och vice ordföranden som arbetat ute i val - och
förtidsröstningslokaler. Valnämndens ordförande har även lämnat sina
synpunkter efter besök i röstnings- och vallokaler.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av genomförandet av valet till
Europaparlamentet 2019.pdf

§27 Dataskyddsombud till Valnämndens verksamhetsområde

Dnr 2019/VN 0019 004

Valnämndens beslut
1. Jonny Knutas, informationssäkerhetssamordnare, utses till
dataskyddsombud för valnämndens verksamhetsområde.
2. Uppdraget gäller från och med den 1 oktober 2019 och ersätter
nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, konsult Ebba Ljungdahl.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där
krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har
anställt en informationssäkerhetssamordnare, Jonny Kn utas, som föreslås bli
dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud till valnämndens verksamhetsområde.pdf

§28 Information om budget

Valnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Chefen för kommunkansliet informerar muntligen om budgetutfall för 2019 års
Europaparlamentsval.

§29 Meddelanden till valnämnden 2019

Dnr 2018/VN 0040

Valnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bifogat finns meddelanden till valnämnden.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-05-16 § 46.pdf