Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-06-03

Sammanträde 2015-06-03

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

6 Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Värmdö 2014

7 Redovisning av finansiering av bussterminal Slussen

9 Befolkningsprognos 2015 - 2024 Värmdö kommun

10 Kommunstyrelsens verksamhetsmål

11 Överenskommelse om samverkan för en trygg, säker och störningsfri region

12 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring Sfi-bas-utbildning för kortutbildade och analfabeter

14 Skatteväxling för utförande av viss hälso- och sjukvård inom LSS-verksamheter

15 Remiss: Avskaffandet av det kommunala vårdnadsbidraget

18 Rapportering av socialnämndens beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 4 år 2014

19 Rapportering av finansieringsnämnden för äldreomsorgs beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 4 år 2014

20 Markanvisning för förskola upplåten med tomträtt i Porslinskvarteren

21 Godkännande av tilläggsavtal till markanvisningsavtal för hyresrätter i Porslinskvarteren, Fabriksstaden

22 Förutsättningar för en vägpassage nordväst om Gustavsberg

23 Förlängd beredningstid för Upplevelsecentrum

24 Svar till kultur- och fritidsnämnden om upplevelsecentrum

25 Justering av bolagsordning för Värmdö Hamnar AB.

26 Ändring av KS reglemente samt delegationsordning avseende rätt att meddela eldningsförbud

29 Val av ledamot i KSPU (MP)

33 Svar på motion (MP) Inför lagliga graffitiväggar i Värmdö

34 Svar på motion (S) Idrottsplaner med konstgräs i Gustavsberg