Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2012-04-24

Sammanträde 2012-04-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

1 Mötets öppnande och upprop

3 Justeringens tid och plats

4 Fastställande av dagordning

5 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut.

6 Förslag till mål för SPN 2013

7 Samordning av lednings och vägarbeten (12SPN/0148)

8 Revidering av renhållningsföreskrifter (11SPN/0161)

9 Utökning av kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten (12SPN/0150)

10 Sund 1:15 m.fl, Stora Räfseviken - godkännande av start-PM och beslut om planuppdrag (11SPN/0206)

11 Planbesked avseende detaljplaneläggning för del av fastigheterna Ösby 1:41 och Ösby 2:103 (12SPN/0042)

12 Gällnö 4:6 - Ansökan om planändring (10STN/0269)

13 Förslag till områdesbestämmelser för Barnvik (12SPN/0077)

14 Ansökan om planläggning av del av Djurö 1:18, Skepparöprojektet (09STN/0083)

15 Ansökan om planläggning av del av Djurö 8:1 (09STN/0115)'

16 Ansökan om detaljplan för Djurö centrumområde samt fördjupad översiktsplan för Skepparö och Djurö (09STN/0060)

17 Detaljplan för Torshällsvägen N2 - beslut om antagande

18 Start-PM för program för detaljplan för Västra Ekedal 1:23 i Värmdö kommun och Kil 1:1 i Boo, Nacka Kommun (12SPN/0163)

SPN SPN SPN SPN KF KS STÄNGT STÄNGT STÄNGT STÄNGT STÄNGT STÄNGT 2012-04-19/MN