Nämndens väsentliga processer Risk Finns rutinbeskr. Genomförs löp. kontroller Sannolikhet Väsentlighet
Leverantörsreskontraprocessen. Det kan finnas en risk för att gränssnittet mellan SF och förvaltningarna inte är känt och inte följs. Ja Ja 3 - Möjlig 5 - Mycket allvarlig
           
Kundreskontraprocessen Det kan finnas en risk för att gränssnittet mellan SF och förvaltningarna inte är känt och inte följs. Ja Ja 3 - Möjlig 5 - Mycket allvarlig
           
Kassa/bankprocessen Det kan finnas en risk för att gränssnittet mellan SF och förvaltningarna inte är känt och inte följs. Ja Ja 3 - Möjlig 5 - Mycket allvarlig
           
Systemförvaltning Det kan finnas en risk för att gränssnittet mellan SF och förvaltningarna inte är känt och inte följs. Ja Ja 3 - Möjlig 5 - Mycket allvarlig
           
Svara på frågor och ge korrekt information och rådgivning inom äldreomsorgen, förskolan, utbildning m m. Telefonin fungerar inte Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 5 - Mycket allvarlig
  De som ringer får felaktig information och bemöts inte på ett bra sätt Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 5 - Mycket allvarlig
           
Kompetent handläggning av parkeringstillstånd Felaktiga tillstånd utfärdas. Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 5 - Mycket allvarlig
           
Svara för stadens gemensamma växel Folk kommer inte fram eller blir felkopplade     2 - Mindre sannolikt 5 - Mycket allvarlig
           
Dokumentationen inom respektive upphandling Det kan finnas en risk för att dokumentationen inom någon upphandling inte helt följer regelverken och beslutsordningen för upphandling samt att rutinerna för avtalshantering inte hanteras korrekt Ja Ja 3 - Möjlig 5 - Mycket allvarlig
           
Utbetalning av lön/ersättning Löntagare får fel lön/ersättning Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig
  Utbetalad lön/ersättning konteras fel Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig