Handläggare: Kerstin Åkerman

Kungsholmens Stadsdelsnämnd

Tfn: 08-508 08 034

 
 
 
 
 

Restaurang Ett Litet kök

  1. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från restaurang
  2. Ett Litet Kök om serveringstillstånd för alkoholservering

    fram till klockan 01.00 för allmänheten.

  3. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från restaurang

Ett Litet Kök om serveringstillstånd för alkoholservering

fram till klockan 03.00 för slutna sällskap.

 

 

 

Göran Månsson Susanna Eriksson

Stadsdelsdirektör Verksamhetschef

 

 

Bakgrund

Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet lämnar regelmässigt ansökningar om serveringstillstånd för remissyttrande till berörd stadsdelsnämnd för att belysa de sociala aspekterna.

Restaurang Ett Litet Kök (Alströmergatan 20) har funnits på adressen i cirka 2,5 år, men det har tidigare funnits restaurangverksamhet i lokalen. Ett Litet Kök är främst en lunchkrog, men à la carte-rätter serveras två kvällar i veckan. Man har också festvåningsverksamhet för slutna sällskap. Ett Litet Kök har en sparsmakad inredning med stora ytor, stål och trä.

Restaurangen ligger i anslutning till möbelföretaget R.O.O.M:s lokaler och de som gästar restaurangen under dagtid är mestadels folk som

arbetar i området. Fredag och lördag har restaurangen mer karaktär

av kvarterskrog. Ett Litet Kök har en blandad publik, uppskattningsvis i åldrarna mellan 23–55 år. Lokalytan är 425 m2 varav ca 200 m2 är gästyta där det finns plats för ca 90 sittande gäster.

Restaurangen har öppet söndag till torsdag mellan 11.00 – 18.00.

Fredag och lördag är öppettiden mellan 11.00 - 01.00. Ett Litet Kök har tidigare haft serveringstillstånd fram till klockan 00.00 och anledningen

att man ansöker om utökad serveringstid beror på att man har utökat verksamheten.

Stadsdelsförvaltningens missbrukssektion har inga synpunkter på att restaurangen får tillstånd, inte heller Resurscentrums uppsökare eller närpolisen har något att erinra.

Lokala pensionärsrådet och Lokala handikapprådet har avböjt möjligheten att yttra sig i varje enskild remiss.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen föreslår att Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan från restaurang Ett Litet Kök om utökad serveringstid för alkoholservering

fram till klockan 01.00 för allmänheten samt för slutna sällkap fram till klockan 03.00.

Bilagor

  1. Remiss från Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet.
  2. Riktlinjer angående det lokala inflytandet för stadens arbete med serveringstillstånd.