logo

Välkommen till Frågepanelen, Uddevalla


Här kan du som bor och verkar i Uddevalla ställa frågor till representanter för de politiska partierna med representation i kommunfullmäktige.

När du skickar din fråga kan du välja att skicka till en eller till flera representanter. Observera att frågan syns i ”Frågor och svar” först när någon besvarat frågan, dock tidigast 24 timmar från det att frågan ställts.

Har du konkreta frågor som rör kommunens verksamhet kan du ställa dem till kommunens förvaltning via e-post: kommunen@uddevalla.se


De senast besvarade frågorna

Hej, Vi undrar vad kommunen har för vårddygnsersättning för demensboende inklusive hyra för nivå 2 och 3? Vänliga Hälsningar   Anton Bergkvist Affärsutvecklare ...

Hej! Skickade in ett medborgarförslag om att starta en cykelverkstad i kommunal regi i Uddevalla city. Förslaget avvisades för att kommunen inte får bedriva verksamhet so...

Hej Hur alvarligt ser ni på det med tillgängligheten för funktionsnedsättning? Vad behöver vi göra för att ni ska hjälpa oss? Hur länge måste vi vänta på att ni ska h...

Hej Gunilla Magnusson. Det har gått många månader nu angående Gula villan på emaus existens eller inte.!! Nu vet inte jag om det är du eller någon annan som kan svara p...

Hej Magnus! Hörde idag av min dotter att eleverna på Sandersdalsskolan saknar matsal och måste äta sin lunch på sina klassrum!!!!?? -Detta förhållandet är helt oaccepta...