Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2021-03-23

Sammanträde 2021-03-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

REMISSÄRENDEN

7 Remiss av Motion om att utreda kostnaderna för stadens tolkar

8 Remiss av Motion om uttag av friskvårdstimme

9 Remiss av Motion om en stärkt beredskap som ger trygghet

10 Remiss av Fast omsorgskontakt i hemtjänsten, SOU 2020:70

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

11 Äldreomsorgens årsrapport 2020

Dnr ALD 2021/31
Handläggare: Jenny Österman/Elisabeth Landström

13 Anskaffning av trygghetslarm

Dnr ALD 2021/127
Handläggare: Nima Andacheh
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för februari 2021

15 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 4 år 2020

16 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 16 mars 2021 (Utsändes senare per e-post)

17 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 18 mars 2021

§3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 2/2021-02-23

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information/presentation

§13 Anskaffning av trygghetslarm

§15 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 4 år 2020

§16 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 16 mars 2021

§17 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 18 mars 2021

§18 Postlista februari 2021