Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2021-04-20

Sammanträde 2021-04-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 3/2021-03-23

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

REMISSÄRENDEN

7 Remiss av Rekommendation, överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet - munhälsa

8 Skrivelse angående processen när särskilt boende väljer aktör för läkarinsatser, om avtalens längd och om de är likalydande samt hur långa avtalstiderna är

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

9 Underlag för budget 2022 med inriktning 2023 och 2024 för Äldrenämnden

10 Fördelning av stimulansmedel för att förbättra förutsättningarna för verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen genom digitalisering

11 Anskaffning av trygghetslarm

Dnr ALD 2021/131
Handläggare: Eva-Lena Eirefelt
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

12 Anmälan av kontorsyttrande som svar på remiss av Betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)

13 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för mars 2021

14 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 13 april 2021 (Utsändes senare per e-post)

15 Anmälan av beslut fattade enligt delegation mars 2021

Dnr ALD 2021/19
Handläggare: Gina Lööf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 3/2021-03-23

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information/presentation

§7 Remiss av Rekommendation, överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet - munhälsa

§8 Skrivelse angående processen när särskilt boende väljer aktör för läkarinsatser, om avtalens längd och om de är likalydande samt hur långa avtalstiderna är

§9 Underlag för budget 2022 med inriktning 2023 och 2024 för äldrenämnden

§10 Fördelning av stimulansmedel för att förbättra förutsättningarna för verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen genom digitalisering

§11 Anskaffning av trygghetslarm

§12 Anmälan av kontorsyttrande som svar på remiss av Betänkande informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)

§13 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för mars 2021

§14 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 13 april 2021

§15 Anmälan av beslut fattade enligt delegation mars 2021