Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003 05 08

Sammanträde 2003 05 08

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

- Bitr stadsdirektör Gunnar Söderholm informerar om försöksverksamhet med miljöavgifter i Läs mer...Stockholm
- Frågestund. Besökande allmänhet ges möjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Försöksverksamhet miljöavgifter - svar på remiss från kommunstyrelsenÖvrigt från verksamheten inom stadsdelen

Kommer senare

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

3 Synpunkter på Vägverkets planer avseende "Förbifart Stockholm"