Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2020-11-17

Sammanträde 2020-11-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadsarkivet

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

- Månadsrapport oktober - Stadsarkivets beslut enligt delegation

4 Tjänsteutlåtande: Begäran om utökat budgetutrymme

till eDok för Kluster 4, Kluster 5 och Kluster 6 samt underskott i IT-prislista för perioden 2021-2022. Dnr 1.2-10903/20

5 Remissvar: Stockholms stads program mot våld i nära

6 Information och övriga frågor

Vid förhinder var vänlig meddela Gabriel Marawgeh tfn 08-508 28 337, e-post gabriel.marawgeh@stockholm.se Stockholm 2020-11-13

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Tjänsteutlåtande: Begäran om utökat

§5 Remissvar: Stockholms stads program mot

§6 Information och övriga frågor