Din position: Hem > Stockholms stad > Bromma stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-05-24

Sammanträde 2018-05-24

Datum
Klockan
18:30
Plats
Alviks kulturhus/medborgarhus, Brommasalen, Gustavslundsvägen 168

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

2 Anmälan av inkomna skrivelser

3 Medborgarförslag om papperskorgar i Blackeberg

4 Medborgarförslag om bullerplank och ljudvall

5 Medborgarförslag om bänkar vid Lillsjön

6 Medborgarförslag om hundrastgård

7 Medborgarförslag om fotvården vid Tranebergs seniorboende samt information från Micasa

8 Medborgarförslag om gång - och cykelbro över Bergslagsvägen

10 Uppdatering av delegationsordningen

11 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

12 Utseende av Dataskyddsombud för Bromma stadsdelsnämnd

13 Tillfällig förskolepaviljong vid Carl Larssons väg , Blackeberg

14 Förskola med åtta avdelningar på Vinjegatan 25, Blackeberg

Remissärenden

15 Remiss om alkoholtillstånd på Pizza Hut

Anmälningsärenden

16 Redovisning av ej verkställda beslut, äldreomsorgen kvartal 1 2018

17 Redovisning av ej verkställda beslut, socialtjänst kvartal 1 2018

18 Sommaröppna förskolor i Bromma 2018

19 Svar på skrivelse från Liberalerna om att informera arbetsgivarna i Bromma om extratjänster

20 Svar på medborgarförslag om 9 punkter för att rädda Stockholms vackraste park och strandpromenad

21 Anmälan av inkomna rapporter och beslut enligt lex Sarah

Dnr: 110 -18-1.2.2.

Kommer senare

22 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 44-18-1.2.1

Delas ut senare

23 Pensionärsrådet

24 Rådet för funktionshinderfrågor

25 Förvaltningsgruppen

26 Ungdomsrådet

Inget protokoll finns att anmäla.

27 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

Dnr: 57-18-1.6.

Finns att läsa på sammanträdet

28 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

29 Sociala delegationens protokoll

Finns att läsa på sammanträdet

30 Information om beslut från IVO

31 Nedläggning av faderskapsutredning

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (280 kb)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§2 Anmälan av inkomna skrivelser

§3 Medborgarförslag om papperskorgar i Blackeberg

§4 Medborgarförslag om bullerplank och ljudvall

§5 Medborgarförslag om bänkar vid Lillsjön

§6 Medborgarförslag om hundrastgård

§8 Medborgarförslag om gång - och cykelbro över Bergslagsvägen

§11 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§12 Utseende av Dataskyddsombud för Bromma stadsdelsnämnd

§13 Tillfällig förskolepaviljong vid Carl Larssons väg , Blackeberg

§14 Förskola med åtta avdelningar på Vinjegatan 25, Blackeberg

§16 Redovisning av ej verkställda beslut, äldreomsorgen kvartal 1 2018

§17 Redovisning av ej verkställda beslut, socialtjänst kvartal 1 2018

§18 Sommaröppna förskolor i Bromma 2018

§19 Svar på skrivelse från Liberalerna om att informera arbetsgivarna i Bromma om extratjänster

§20 Svar på medborgarförslag om 9 punkter för att rädda Stockholms vackraste park och strandpromenad

§21 Anmälan av inkomna rapporter och beslut enligt lex Sarah

§23 Pensionärsrådet

§24 Rådet för funktionshinderfrågor

§25 Förvaltningsgruppen

§27 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

§28 Nämndens och förvaltningens frågor

§29 Sociala delegationens protokoll

§30 Information om beslut från IVO

§31 Nedläggning av faderskapsutredning