Din position: Hem > Stockholms stad > Bromma stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-06-14

Sammanträde 2018-06-14

Datum
Klockan
18:30
Plats
Alviks kulturhus/medborgarhus, Brommasalen, Gustavslundsvägen 168

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

2 Medborgarförslag om gräsmattan vid Ängby slott

Remissärenden

4 Remiss om motion om lika möjligheter för nyanlända kvinnor

5 Remiss om motion om automatisering av kommunal verksamhet

6 Remiss om fossilbränslefri organisation 2030

Anmälningsärenden

7 Ekonomisk månadsrapport

8 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2018

9 Svar på medborgarförslag om badbryggor vid Kyrksjön

12 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 44-18-1.2.1

Delas ut senare

13 Pensionärsrådet

14 Rådet för funktionshinderfrågor

15 Förvaltningsgruppen

16 Ungdomsrådet

17 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

Dnr: 57-18-1.6.

Finns att läsa på sammanträdet

18 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

19 Sociala delegationens protokoll

Finns att läsa på sammanträdet

20 Nedläggning av faderskapsutredning

21 Nedläggning av faderskapsutredning

22 Anmälan av behov av särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § FB

23 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § FB

24 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § FB

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (278 kb)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§2 Medborgarförslag om gräsmattan vid Ängby slott

§8 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2018

§12 Anmälan av delegationsbeslut

§13 Pensionärsrådet

§14 Rådet för funktionshinderfrågor

§15 Förvaltningsgruppen

§17 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

§18 Nämndens och förvaltningens frågor

§19 Sociala delegationens protokoll

§20 Nedläggning av faderskapsutredning

§21 Nedläggning av faderskapsutredning

§22 Anmälan av behov av särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § FB

§23 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § FB

§24 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § FB