Din position: Hem > Stockholms stad > Bromma stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-08-30

Sammanträde 2018-08-30

Datum
Klockan
18:30
Plats
Alviks kulturhus/medborgarhus, Brommasalen, Gustavslundsvägen 168

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

3 Medborgarförslag om Ängby Torg

4 Medborgarförslag om underhåll av Lillsjöns utegym

5 Medborgarförslag om aktivitetsplats med pumptrack för cyklar

6 Medborgarförslag om anordnande av kanotuthyrning

Remissärenden

8 Samråd om förslag till detaljplan för Vinjegatan invid fastigheten Norrmannen 11 m.fl. i Blackeberg

9 Samråd om detaljplan för fastigheterna Dikten 63 och Höglandet 1:8 i stadsdelen Höglandet

10 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) avseende Dp 2011 -04316 för Masugnen 5 och 7 i Ulvsunda industriområde

11 Remiss av Betänkandet av Några frågor om skyddslagstiftningen

Anmälningsärenden

12 Ekonomisk månadsrapport

14 Mariehälls utveckling – en medborgardialog i Mariehällsskolan 2018-05- 29

16 Svar på medborgarförslag om gräsmattan på baksidan av Ängby slott

17 Svar på medborgarförslag om papperskorgar i Blackeberg

18 Svar på medborgarförslag om hundrastgård

19 Svar på medborgarförslag om bänkar vid Lillsjön

21 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 44-18-1.2.1

Delas ut senare

22 Pensionärsrådet

23 Rådet för funktionshinderfrågor

24 Förvaltningsgruppen

25 Ungdomsrådet

26 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

Dnr: 57-18-1.6.

Finns att läsa på sammanträdet

27 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

28 Sociala delegationens protokoll

Finns att läsa på sammanträdet

29 Information om beslut från IVO

30 Nedläggning av faderskapsutredning

31 Nedläggning av faderskapsutredning

32 Nedläggning av faderskapsutredning

33 Nedläggning av faderskapsutredning

34 Nedläggning av faderskapsutredning

35 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare

enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (279 kb)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§3 Medborgarförslag om Ängby Torg

§4 Medborgarförslag om underhåll av Lillsjöns utegym

§5 Medborgarförslag om aktivitetsplats med pumptrack för cyklar

§6 Medborgarförslag om anordnande av kanotuthyrning

§8 Samråd om förslag till detaljplan för Vinjegatan invid fastigheten Norrmannen 11 m.fl. i Blackeberg

§9 Samråd om detaljplan för fastigheterna Dikten 63 och Höglandet 1:8 i stadsdelen Höglandet

§10 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) avseende Dp 2011 -04316 för Masugnen 5 och 7 i Ulvsunda industriområde

§14 Mariehälls utveckling – en medborgardialog i Mariehällsskolan 2018-05- 29

§16 Svar på medborgarförslag om gräsmattan på baksidan av Ängby slott

§17 Svar på medborgarförslag om papperskorgar i Blackeberg

§18 Svar på medborgarförslag om hundrastgård

§19 Svar på medborgarförslag om bänkar vid Lillsjön

§21 Anmälan av delegationsbeslut

§22 Pensionärsrådet

§23 Rådet för funktionshinderfrågor

§24 Förvaltningsgruppen

§25 Ungdomsrådet

§26 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

§27 Nämndens och förvaltningens frågor

§28 Sociala delegationens protokoll

§29 Information om beslut från IVO

§30 Nedläggning av faderskapsutredning

§31 Nedläggning av faderskapsutredning

§32 Nedläggning av faderskapsutredning

§33 Nedläggning av faderskapsutredning

§34 Nedläggning av faderskapsutredning

§35 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare