Din position: Hem > Stockholms stad > Bromma stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-09-27

Sammanträde 2018-09-27

Datum
Klockan
18:30
Plats
Alviks kulturhus/medborgarhus, Brommasalen, Gustavslundsvägen 168

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

2 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Upphandling av vikariehanteringssystem inom äldreomsorgen

5 Upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och funktionsnedsättning

Remissärenden

6 Svar på remiss om ålderskrav vid framförande av vattensko ter

7 Granskning av föreslagen detaljplan för Ordenskapitlet 10 i stadsdelen Nockebyhov

8 Remissvar angående Rekommendation för konstgräs,gummigranulat och platsgjutet gummi

10 Redovisning av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen kvartal 2 2018

11 Redovisning av ej verkställda beslut inom avdelning socialtjänst och fritid kvartal 2 2018

12 Svar på medborgarförslag om kanotuthyrning vid Lillsjön

13 Svar på medborgarförslag om aktivitetsplats med pumptrack för cyklar

14 Svar på medborgarförslag om underhåll av utegym vid Lillsjön

15 Svar på medborgarförslag om Ängby torg

17 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 44-18-1.2.1

Delas ut senare

18 Pensionärsrådet

19 Rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll
Delas ut senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Förvaltningsgruppen

21 Ungdomsrådet

22 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

Dnr: 57-18-1.6.


Finns att läsa på sammanträdet

23 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

24 Sociala delegationens protokoll

Finns att läsa på sammanträdet

25 Information om anmälan från IVO

26 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (279 kb)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§2 Anmälan av inkomna skrivelser

§4 Upphandling av vikariehanteringssystem inom äldreomsorgen

§5 Upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och funktionsnedsättning

§8 Remissvar angående Rekommendation för konstgräs,gummigranulat och platsgjutet gummi

§10 Redovisning av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen kvartal 2 2018

§11 Redovisning av ej verkställda beslut inom avdelning socialtjänst och fritid kvartal 2 2018

§13 Svar på medborgarförslag om aktivitetsplats med pumptrack för cyklar

§18 Pensionärsrådet

§19 Rådet för funktionshinderfrågor

§20 Förvaltningsgruppen

§21 Ungdomsrådet

§22 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

§23 Nämndens och förvaltningens frågor

§24 Sociala delegationens protokoll

§25 Information om anmälan från IVO

§26 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)