Din position: Hem > Stockholms stad > Bromma stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-10-25

Sammanträde 2018-10-25

Datum
Klockan
18:30
Plats
Alviks kulturhus/medborgarhus, Brommasalen, Gustavslundsvägen 168

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

2 Anmälan av inkomna skrivelser

3 Medborgarförslag om allmänna gräsytor samt belysning i park vid Spångavägen 138

Beslutsärenden

4 Revidering av delegationsordningen

5 Upphandling av sjuksköterskejour till Sörklippans- och Brommagårdens vård - och omsorgsboende

6 Förskola kvarteret Masugnen 7, Mariehäll

Remissärenden

7 Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat

8 Remissvar om Betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism

12 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 44-18-1.2.1

Delas ut senare

13 Pensionärsrådet

Protokoll
Delas ut senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll
Delas ut senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Förvaltningsgruppen

Protokoll
Delas ut senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Ungdomsrådet

17 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

Dnr: 57-18-1.6.

Finns att läsa på sammanträdet

18 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

19 Sociala delegationens protokoll

Finns att läsa på sammanträdet
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (276 kb)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§2 Anmälan av inkomna skrivelser

§3 Medborgarförslag om allmänna gräsytor samt belysning i park vid Spångavägen 138

§5 Upphandling av sjuksköterskejour till Sörklippans- och Brommagårdens vård - och omsorgsboende

§6 Förskola kvarteret Masugnen 7, Mariehäll

§12 Anmälan av delegationsbeslut

§13 Pensionärsrådet

§14 Rådet för funktionshinderfrågor

§15 Förvaltningsgruppen

§17 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

§18 Nämndens och förvaltningens frågor

§19 Sociala delegationens protokoll