Din position: Hem > Stockholms stad > Bromma stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-11-22

Sammanträde 2018-11-22

Datum
Klockan
18:30
Plats
Alviks kulturhus/medborgarhus, Brommasalen, Gustavslundsvägen 168

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

Beslutsärenden

2 Upphandling avseende drift och underhåll av tre strandbad

4 Sammanträdestider för stadsdelsnämnden 2019

5 Sammanträdestider för social delegation 2019

Dnr: 498-2018-1.1.

(kommer senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

6 Svar på remiss om Färdplan för ett Stockholm för alla

Anmälningsärenden

8 Månadsrapport oktober 2018

11 Redovisning av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen kvartal 3 2018

12 Redovisning av ej verkställda beslut inom avdelning socialtjänst och fritid kvartal 3 2018

14 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 44-18-1.2.1

Delas ut senare

15 Pensionärsrådet

16 Rådet för funktionshinderfrågor

17 Förvaltningsgruppen

18 Ungdomsrådet

19 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

Dnr: 57-18-1.6.

Finns att läsa på sammanträdet

20 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

21 Sociala delegationens protokoll

Finns att läsa på sammanträdet

22 Information om anmälan till IVO – Aurora Omsorg

23 Nedläggning av faderskapsutredning

24 Nedläggning av faderskapsutredning

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (279 kb)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§2 Upphandling avseende drift och underhåll av tre strandbad

§4 Sammanträdestider för stadsdelsnämnden 2019

§5 Sammanträdestider för social delegation 2019

§11 Redovisning av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen kvartal 3 2018

§12 Redovisning av ej verkställda beslut inom avdelning socialtjänst och fritid kvartal 3 2018

§16 Rådet för funktionshinderfrågor

§17 Förvaltningsgruppen

§19 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

§20 Nämndens och förvaltningens frågor

§21 Sociala delegationens protokoll

§22 Information om anmälan till IVO – Aurora Omsorg

§23 Nedläggning av faderskapsutredning

§24 Nedläggning av faderskapsutredning