Din position: Hem > Stockholms stad > Bromma stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-12-20

Sammanträde 2018-12-20

Datum
Klockan
18:30
Plats
Alviks kulturhus/medborgarhus, Brommasalen, Gustavslundsvägen 168

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

2 Inkommen skrivelse från barn på förskolan Ålstens skogsväg

3 Medborgarförslag - Synliggör att personer som använder ledar- eller assistanshund får vara i kommunala lokaler

Beslutsärenden

4 Ledamöter till Bromma stadsdelsnämnds pensionärsråd

6 Översyn av regler för fördelning av föreningsbidrag inom Bromma stadsdelsnämnd

Anmälningsärenden

7 Månadsrapport november 2018

9 Svar på medborgarförslag om att klippa gräsytor för boll och lek

11 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 44-2018-1.2.1

Delas ut senare

12 Pensionärsrådet

13 Rådet för funktionshinderfrågor

14 Förvaltningsgruppen

15 Ungdomsrådet

16 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

Dnr: 57-2018-1.6.

Finns att läsa på sammanträdet

17 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

18 Sociala delegationens protokoll

Finns att läsa på sammanträdet

19 Svar till Skolinspektionen angående anmälan om kränkning

20 Information om anmälan till IVO

21 Information om anmälan till IVO

22 Nedläggning av faderskapsutredning

23 Nedläggning av faderskapsutredning

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (284 kb)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§2 Inkommen skrivelse från barn på förskolan Ålstens skogsväg

§3 Medborgarförslag - Synliggör att personer som använder ledar- eller assistanshund får vara i kommunala lokaler

§4 Ledamöter till Bromma stadsdelsnämnds pensionärsråd

§13 Rådet för funktionshinderfrågor

§16 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

§17 Nämndens och förvaltningens frågor

§19 Svar till Skolinspektionen angående anmälan om kränkning

§24 Beslut om att utse skolchef Dnr 558-2018-1.1.