Din position: Hem > Stockholms stad > Bromma stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-01-02

Sammanträde 2019-01-02

Datum
Klockan
09:00
Plats
Bromma stadsdelsförvaltning, Brommasalen, Gustavslundsvägen 151 G

Sammanträdet är ej öppet för allmänhet.

Allmänheten hälsas välkommen till ordinarie sa Läs mer...mmanträde torsdagen den 31 januari kl 18:30 i
Alviks kultur- och medborgarhus, Gustavslundsvägen 168.

1 Godkännande av dagordning och val av justerare

3 Delegation och förordnande att fatta beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt beslut enligt 6 kap 39 § kommunallagen (KL)

4 Förordnande av tjänsteperson enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård a v unga (LVU)

§1 Godkännande av dagordning och val av justerare

§3 Delegation och förordnande att fatta beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt beslut enligt 6 kap 39 § kommunallagen (KL)

§4 Förordnande av tjänsteperson enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård a v unga (LVU)

§5 Övriga frågor