Din position: Hem > Stockholms stad > Bromma stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-01-31

Sammanträde 2019-01-31

Datum
Klockan
18:30
Plats
Alviks kulturhus/medborgarhus, Brommasalen, Gustavslundsvägen 168

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

3 Tillsynsärende tobaksbutiken Josefina

6 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 3-2019-1.2.1

Delas ut vid sammanträdet

7 Pensionärsrådet

8 Rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll (kommer senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

Dnr: 18-2019-1.6.

Finns att läsa på sammanträdet

11 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

12 Sociala delegationens protokoll

Finns att läsa på sammanträdet

13 Information om beslut från IVO

14 Information om anmälan till IVO

15 Anmälan enligt lex Maria

16 Nedläggning av faderskapsutredning

17 Nedläggning av faderskapsutredning

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (279 kb)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§3 Tillsynsärende tobaksbutiken Josefina

§6 Anmälan av delegationsbeslut

§7 Pensionärsrådet

§8 Rådet för funktionshinderfrågor

§10 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

§11 Nämndens och förvaltningens frågor

§12 Sociala delegationens protokoll

§13 Information om beslut från IVO

§14 Information om anmälan till IVO

§15 Anmälan enligt lex Maria

§16 Nedläggning av faderskapsutredning

§17 Nedläggning av faderskapsutredning