Din position: Hem > Stockholms stad > Bromma stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-02-21

Sammanträde 2019-02-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Alviks kulturhus/medborgarhus, Brommasalen, Gustavslundsvägen 168

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

4 Kontinuitet inom hemtjänsten - Projektrapport nr 11/2018 för

5 Remiss av Motion om ö kad framkomlighet genom Brommaplan

6 Remiss om Motion om avveckla Bromma flygplats och inleda en

planprocess för en hållbar stadsdel
Dnr 526-18-1.5.1.
Anmälningsärenden

7 Resultat av enkät ställd till boende i Stockholms stadsdelar

8 Rapporter och beslut tagna enligt lex Sarah

10 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 3-19-1.2.1. Delas ut vid sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll (kommer senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

Dnr 18-19-1.6. Finns att läsa på sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nämndens och förvaltningens frågor

16 Sociala delegationens protokoll

Finns att läsa på sammanträdet

17 Nedläggning av faderskapsutredning

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (279 kb)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§4 Kontinuitet inom hemtjänsten - Projektrapport nr 11/2018 för

§6 Remiss om Motion om avveckla Bromma flygplats och inleda en

§7 Resultat av enkät ställd till boende i Stockholms stadsdelar

§8 Rapporter och beslut tagna enligt lex Sarah

§10 Anmälan av delegationsbeslut

§12 Rådet för funktionshinderfrågor

§14 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

§15 Nämndens och förvaltningens frågor

§16 Sociala delegationens protokoll

§17 Nedläggning av faderskapsutredning