Din position: Hem > Stockholms stad > Bromma stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-03-28

Sammanträde 2019-03-28

Datum
Klockan
18:30
Plats
Alviks kulturhus/medborgarhus, Brommasalen, Gustavslundsvägen 168

1 . Val av justerare och godkännande av dagordning

2 . Medborgarförslag gällande Lillsjöns herrgård

3 . Medborgarförslag gällande lådcykelpool

Dnr 113 -19-1.2.5
Beslutsärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 . Revidering av delegationsordning

6 . Remiss om revidering av samverkansavtal med Micas gällande

7 Samråd om förslag till detaljplan i stadsdelen Ulvsunda industriområde

8:b Redovisning av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen kvartal 4

9 Redovisning av ej verkställda bes lut inom socialtjänst och fritid kvartal 4 2018

11 Rapporter och beslut tagna enligt lex Sarah

12 Svar på medborgarförslag om utegym i Judarskogen

13 Svar på medborgarförslag om att synliggöra att personer som använder ledarhund eller assistanshund får vara i kommunala lokaler

14 Anmälan av delegationsbeslut

16 Rådet för funktionshinderfrågor

18 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

19 Nämndens och förvaltningens frågor

20 Sociala delegationens protokoll

21 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

22 Information om beslut från IVO

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§2 Medborgarförslag – Lillsjönäs herrgård

§3 Medborgarförslag – Lådcykelpool

§4 Revidering av delegationsordningen

§5 Program för Alvik Östra

§6 Remissvar angående revidering av samverkansavtal med

§7 Samråd om detaljplan för Magneten 23 m.fl.

§8:A Månadsrapport februari 2019

§8:B Redovisning av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen

§9 Redovisning av ej verkställda beslut inom avdelning socialtjänst

§10 Patientsäkerhetsberättelser 2018

§11 Rapporter och beslut tagna enligt lex Sarah

§12 Svar på medborgarförslag om utegym i Judarskogen

§13 Svar på medborgarförslag om att synliggöra att personer som

§14 Anmälan av delegationsbeslut

§16 Rådet för funktionshinderfrågor

§17 Förvaltningsgruppen

§18 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

§19 Nämndens och förvaltningens frågor

§20 Sociala delegationens protokoll

§21 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare

§22 Information om beslut från IVO