Din position: Hem > Stockholms stad > Bromma stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-04-25

Sammanträde 2019-04-25

Datum
Klockan
18:30
Plats
Alviks kulturhus/medborgarhus, Brommasalen, Gustavslundsvägen 168

1 . Val av justerare och godkännande av dagordning

2 Medborgarförslag gällande Förskola i Mariehäll

3 Medborgarförslag gällande asfaltering och belysning av stigen vid Kristofferskolan

Beslutsärenden

4 Underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022 för Bromma stadsdelsnämnd

5 Föreningsbidrag 2019

6 Omförhandling gällande tilläggsavtal nr 2 till hyresavtal för förvaltningslokaler vid Gustavslundsvägen 151 G

9 Delegation enl. lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enl lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

12 Alkoholtillstånd på GolfStar Bromma

13 Alkoholtillstånd på VREX

Anmälningsärenden

17 Månadsrapport mars 2019

21 Anmälan av delegationsbeslut

23 Rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll (kommer senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

26 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

27 Information om beslut från IVO

28 Information om beslut från IVO – Lex Maria

29 Information om anmälan till IVO

30 Information om anmälan till IVO

31 Sociala delegationens protokoll

§1 . Val av justerare och godkännande av dagordning

§2 Medborgarförslag gällande Förskola i Mariehäll

§3 Medborgarförslag gällande asfaltering och belysning av stigen vid Kristofferskolan

§6 Omförhandling gällande tilläggsavtal nr 2 till hyresavtal för förvaltningslokaler vid Gustavslundsvägen 151 G

§22 Anmälan av delegationsbeslut

§24 Rådet för funktionshinderfrågor

§25 Förvaltningsgruppen

§26 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

§27 Nämndens och förvaltningens frågor

§28 Information om beslut från IVO

§29 Information om beslut från IVO – Lex Maria

§30 Information om anmälan till IVO

§31 Information om anmälan till IVO

§32 Sociala delegationens protokoll