Din position: Hem > Stockholms stad > Bromma stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-01-02

Sammanträde 2018-01-02

Datum
Klockan
09:00
Plats
Brommasalen, Gustavslundsvägen 151 G

3 Delegation och förordnande att fatta beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

4 Förordnande av tjänsteperson enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård a v unga (LVU)

5 Val av planeringsråd 2018

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (273 kb)

§3 Delegation och förordnande att fatta beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

§4 Förordnande av tjänsteperson enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård a v unga (LVU)

§5 Val av planeringsråd 2018