Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2021-05-27

Sammanträde 2021-05-27

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Boverkets promemoria Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet. Svar på remiss

8 Ändrad lydelse av tomträttsavtal för Gröndal 3:1

9 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Paradsängen 1 i Hässelby strand till Willhem Stockholm AB

10 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Nockebytoppen 13 och Åkeshov 1:1 i Nockeby till Byggnadsfirman Erik Wallin AB

11 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Ålsten 1:18 och Pantleken 1 i Bromma till Nordr Sverige AB

12 Bostäder och kontor inom fastigheten Tegelbruket 4. Inriktningsbeslut

13 Markanvisning för hotell inom fastigheterna Marieberg 1:16 och Marieberg 1:29 i Marieberg till ByggVesta Fyrverkarbacken AB

14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Lommen 9 i Aspudden till Cementformen Holding AB

15 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Aspudden 2:1 i Aspudden till Riksbyggen ekonomisk förening samt till Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag för skoländamål

16 Föravtal till planerad exploatering inom Axelsbergs centrum, fastighet Lokatten 1, Förgyllda Bägaren 8 m fl med Erkdu Axelsberg AB

17 Markanvisning för seniorbostäder inom del av fastigheten Västertorp 1:1 i Västertorp till Botrygg Förvaltningsfastigheter AB. Inriktningsbeslut

18 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Sätra till AB Stockholmshem

19 Tilläggsmarkanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till ByggVesta AB

20 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Djursätra 3, Högsätra 10 och Sätra 2:1 i Sätra till GreenDoor Sätra AB

21 Markanvisning för kulturändamål inom fastigheten Kummelholmen 2 i Skärholmen till Kummelholmen AB

23 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Tisaren 1, Årsta 1:3 och del av Årsta 1:1 i Årsta till SKB, Stockholms kooperativa bostadsförening

24 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Kolryssen 1, Kolbottnen 1 samt del av Älvsjö 1:1 i Hagsätra till Ikano Bostadsutveckling AB och Ikano Bostad Hagsätra AB

25 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Fackverket 1 och Örby 4:1 i Högdalen till Fackverket AB

26 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Enskede Gård till Sveafastigheter Bostad AB. Inriktningsbeslut

27 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheterna Klokryparen 6 och del av Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till Stiftelsen Stockholms studentbostäder

28 Markanvisning för bostäder och förskola inom del av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 och Stadssekreteraren 1 i Bagarmossen till Bergsundet projekt nr 4 AB respektive Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

29 Yttrande över kompletterande samrådsunderlag enligt 6 kap miljöbalken avseende 400 kV- markkabel vid passage Barkarby (del av transmissionsprojekt Överby-Beckomberga). Anmälan av svar på remiss

30 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Solhem 16:1 med SSM Spånga Fast AB

31 Slutredovisning av ombyggnad av dagvattenledning till Svindersvik

33 Tilläggsavtal till Tidig markreservation för Nobel Center vid Slussen inom fastigheten Södermalm 7:87 i stadsdelen Södermalm till Nobelhuset AB

34 Betänkande Havet och människan (SOU 2020:83). Anmälan om svar på remiss

35 Ansökan om statliga medel för efterbehandling av förorenade områden inom delar av fastigheten Hässelby Villastad 36:1 i Riddersvik

36 Promemorian Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet (M2021/00596). Anmälan om svar på remiss

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Boverkets promemoria Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet. Svar på remiss

§8 Ändrad lydelse av tomträttsavtal för Gröndal 3:1

§9 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Paradsängen 1 i Hässelby strand till Willhem Stockholm AB (

§10 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Nockebytoppen 13 och Åkeshov 1:1 i Nockeby till Byggnadsfirman Erik Wallin AB

§11 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Ålsten 1:18 och Pantleken 1 i Bromma till Nordr Sverige AB

§12 Bostäder och kontor inom fastigheten Tegelbruket 4. Inriktningsbeslut

§13 Markanvisning för hotell inom fastigheterna Marieberg 1:16 och Marieberg 1:29 i Marieberg till ByggVesta Fyrverkarbacken AB

§14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Lommen 9 i Aspudden till Cementformen Holding AB

§15 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Aspudden 2:1 i Aspudden till Riksbyggen ekonomisk förening samt till Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag för skoländamål

§16 Föravtal till planerad exploatering inom Axelsbergs centrum, fastighet Lokatten 1, Förgyllda Bägaren 8 m fl med Erkdu Axelsberg AB

§17 Markanvisning för seniorbostäder inom del av fastigheten Västertorp 1:1 i Västertorp till Botrygg Förvaltningsfastigheter AB. Inriktningsbeslut

§18 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Sätra till AB Stockholmshem.

§19 Tilläggsmarkanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till ByggVesta AB

§20 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Djursätra 3, Högsätra 10 och Sätra 2:1 i Sätra till GreenDoor Sätra AB

§21 Markanvisning för kulturändamål inom fastigheten Kummelholmen 2 i Skärholmen till Kummelholmen AB

§23 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Tisaren 1, Årsta 1:3 och del av Årsta 1:1 i Årsta till SKB, Stockholms kooperativa bostadsförening

§24 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Kolryssen 1, Kolbottnen 1 samt del av Älvsjö 1:1 i Hagsätra till Ikano Bostadsutveckling AB och Ikano Bostad Hagsätra AB

§25 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Fackverket 1 och Örby 4:1 i Högdalen till Fackverket AB

§26 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Enskede Gård till Sveafastigheter Bostad AB. Inriktningsbeslut

§27 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheterna Klokryparen 6 och del av Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till Stiftelsen Stockholms studentbostäder

§28 Markanvisning för bostäder och förskola inom del av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 och Stadssekreteraren 1 i Bagarmossen till Bergsundet projekt nr 4 AB respektive Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

§29 Yttrande över kompletterande samrådsunderlag enligt 6 kap miljöbalken avseende 400 kV- markkabel vid passage Barkarby (del av transmissionsprojekt Överby-Beckomberga). Anmälan av svar på remiss.

§30 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Solhem 16:1 med SSM Spånga Fast AB

§31 Slutredovisning av ombyggnad av dagvattenledning till Svindersvik

§33 Tilläggsavtal till Tidig markreservation för Nobel Center vid Slussen inom fastigheten Södermalm 7:87 i stadsdelen Södermalm till Nobelhuset AB

§34 Betänkande Havet och människan (SOU 2020:83). Anmälan om svar på remiss

§35 Ansökan om statliga medel för efterbehandling av förorenade områden inom delar av fastigheten Hässelby Villastad 36:1 i Riddersvik

§36 Promemorian Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet (M2021/00596). Anmälan om svar på remiss