Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2021-08-26

Sammanträde 2021-08-26

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Stockholms stads EU-policy - Revidering 2021. Svar på remiss (A)

7 Att upprätta en central park- och naturvårdsförvaltning . Motion av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss (FL)

8 Särskilda markanvisningar för Byggemenskaper. Motion av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss (FL)

9 Redovisning av ansökningar om markanvisning. Motion av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss (FL)

10 Handlingsplan mot nedskräpning på land och i vatten. 2021-2024. Svar på remiss (M&V)

11 Betänkandet Ett nytt regelverk för bygglov (SOU 2021:47) Svar på remiss (M&V)

12 Säkrande av enkla lokaler för småföretag och kultur. Motion av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss (PU)

13 Fler LSS- och SoL-bostäder. Svar på skrivelse från Jonathan Metzger m.fl. (V) (PU)

14 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga med AB Stockholmshem, Genomförandebeslut (PU)

15 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom fastigheten Packrummet 9-12 samt del av Årsta 1:1 i Liljeholmen (PU)

16 Tilllägg till markanvisning för bostäder inom fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till RAW Property AB (PU)

17 Tidig markreservation för bostäder och kontor inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Johanneshov till Klövern AB (publ) (PU)

18 Markanvisning för kontor och centrumändamål inom fastigheterna Sandhagen 8 och Johanneshov 1:1 till Klövern AB och Stockholm Sandhagen 8 Fastighetsaktiebolag. Markanvisning för kontor och centrumändamål inom fastigheten Sandhagen 9 till Castellum Stockholm AB och Bro Sandhagen 9 AB. (PU)

19 Överenskommelse om exploatering med försäljning för värmeverk mm inom fastigheten Tippen 1 i stadsdelen Högdalen med Stockholm Exergi AB, med tomträtt för bland annat matavfallsanläggning mm inom Tippen 4 med Stockholm Avfall AB. Tilläggsmarkanvisning för återvinningsverksamhet mm inom Tippen 2 till Stockholm Avfall AB. Genomförandebeslut (PU)

20 Bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Rågsved, Bjurbäcken. Reviderat genomförandebeslut (PU)

21 Överenskommelse om exploatering med försäljning samt tomträtt, för bostäder och förskola inom fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 i Skarpnäcks gård med Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB, Magnolia Projekt 5751 AB, Linfast AB, L&L Riksby Fastigheter AB, Active Fastighet Norden AB samt Wästbygg Projektutveckling AB. Genomförandebeslut (PU)

22 Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt, för bostäder inom fastigheterna Farsta 2:1, Dillö 2 och Dillö 3 i Farsta med AB Familjebostäder, Svenska hem i Bromma Mark nr XXI AB, Fastighets AB Erik Dahl och Togo Danielsson Byggnads AB. Genomförandebeslut (PU)

23 Ta ett helhetsgrepp om trafiken vid Järvafältet. Svar på skrivelse från Jonathan Metzger m.fl. (V) (PU)

24 Markanvisning för kontor och centrumverksamhet inom fastigheterna Korphoppet 6 och 7 i stadsdelen Hammarby Sjöstad till Korphoppet AB (SP)

25 En förnyelse av Sergels torg. Motion av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss (SP)

26 Reviderat inriktningsbeslut för Färgarplan i stadsdelen Södermalm (SP)

27 Begäran om yttrande över komplettering av ansökan om nätkoncession avseende ledning i luft från Ålkistan till Ekhagen i Solna kommun och Stockholms stad. Anmälan av svar på remiss (SP)

28 Projekt Hagastaden, reviderat genomförandebeslut (SP)

29 Handlingsplan för minskat klotter. Svar på remiss (MoT)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Stockholms stads EU-policy – Revidering 2021. Svar på remiss (A)

§7 Att upprätta en central park- och naturvårdsförvaltning . Motion av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss (FL)

§8 Särskilda markanvisningar för Byggemenskaper. Motion av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss (FL)

§9 Redovisning av ansökningar om markanvisning. Motion av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss (FL)

§10 Handlingsplan mot nedskräpning på land och i vatten. 2021-2024. Svar på remiss (M&V)

§11 Betänkandet Ett nytt regelverk för bygglov (SOU 2021:47) Svar på remiss (M&V)

§12 Säkrande av enkla lokaler för småföretag och kultur. Motion av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss (PU)

§13 Fler LSS- och SoL-bostäder. Svar på skrivelse från Jonathan Metzger m.fl. (V) (PU)

§14 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga med AB Stockholmshem, Genomförandebeslut (PU)

§15 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom fastigheten Packrummet 9-12 samt del av Årsta 1:1 i Liljeholmen (PU)

§16 Tilllägg till markanvisning för bostäder inom fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till RAW Property AB (PU)

§17 Tidig markreservation för bostäder och kontor inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Johanneshov till Klövern AB (publ) (PU)

§18 Markanvisning för kontor och centrumändamål inom fastigheterna Sandhagen 8 och Johanneshov 1:1 till Klövern AB och Stockholm Sandhagen 8 Fastighetsaktiebolag. Markanvisning för kontor och centrumändamål inom fastigheten Sandhagen 9 till Castellum Stockholm AB och Bro Sandhagen 9 AB. (PU)

§19 Överenskommelse om exploatering med försäljning för värmeverk mm inom fastigheten Tippen 1 i stadsdelen Högdalen med Stockholm Exergi AB, med tomträtt för bland annat matavfallsanläggning mm inom Tippen 4 med Stockholm Avfall AB. Tilläggsmarkanvisning för återvinningsverksamhet mm inom Tippen 2 till Stockholm Avfall AB. Genomförandebeslut (PU)

§20 Bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Rågsved, Bjurbäcken. Reviderat genomförandebeslut (PU)

§21 Överenskommelse om exploatering med försäljning samt tomträtt, för bostäder och förskola inom fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 i Skarpnäcks gård med Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB, Magnolia Projekt 5751 AB, Linfast AB, L&L Riksby Fastigheter AB, Active Fastighet Norden AB samt Wästbygg Projektutveckling AB. Genomförandebeslut (PU)

§22 Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt, för bostäder inom fastigheterna Farsta 2:1, Dillö 2 och Dillö 3 i Farsta med AB Familjebostäder, Svenska hem i Bromma Mark nr XXI AB, Fastighets AB Erik Dahl och Togo Danielsson Byggnads AB. Genomförandebeslut (PU)

§23 Ta ett helhetsgrepp om trafiken vid Järvafältet. Svar på skrivelse från Jonathan Metzger m.fl. (V) (PU)

§24 Markanvisning för kontor och centrumverksamhet inom fastigheterna Korphoppet 6 och 7 i stadsdelen Hammarby Sjöstad till Korphoppet AB (SP)

§25 En förnyelse av Sergels torg. Motion av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss (SP)

§26 Reviderat inriktningsbeslut för Färgarplan i stadsdelen Södermalm (SP)

§27 Begäran om yttrande över komplettering av ansökan om nätkoncession avseende ledning i luft från Ålkistan till Ekhagen i Solna kommun och Stockholms stad. Anmälan av svar på remiss (SP)

§28 Projekt Hagastaden, reviderat genomförandebeslut (SP)

§29 Handlingsplan för minskat klotter. Svar på remiss (MoT)