Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2018-06-11

Sammanträde 2018-06-11

Datum
Klockan
08:00
Plats
Stockholms stadshus, mötesrum Hjalmar Mehr

Observera! Mötet den 7 juni är flyttat till den 11 juni kl. 8.00 i Stadshuset

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (243 kb)

§1 Val av styrelsens sekreterare

§2 Godkännande av dagordning

§3 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

§4 Anmälan om protokollsjustering

§7 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

§11 Nästa styrelsemöte