Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2018-10-04

Sammanträde 2018-10-04

Datum
Klockan
08:30
Plats
SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1, plan 7, Johanneshov
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (242 kb)

§1 Godkännande av dagordning

§2 Val av justeringsmän

§3 Anmälan om protokollsjustering

§5 Ekonomisk information och Tertialbokslut 2 jämte prognos

§6 Reviderad attestinstruktion

§7 Reviderad Policy för biljetter till evenemang

§8 Anmälan av handling

§10 Nästa styrelsemöte