Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2021-06-22

Sammanträde 2021-06-22

Datum
Klockan
17:30
Plats
Hantverkargatan 3, Glasbruket

1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

2 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom idrottsförvaltningen:

A. Delegationsbeslut 210514
B. Delegationsbeslut 210528
C. Delegationsbeslut 210526

3 Anmälningsärenden:

A. Svar på medborgarförslag om fler tillfälliga parkeringsmöjligheter vid Hammarbybacken
B. Svar på medborgarförslag om att utöka spolningen av isen vid Eriksdalshallen
C. Svar på detaljplan avseende del av Sätra 2:1 intill kv. Konduktören
D. Renovering av Spånga bad, slutrapport
E. Gärdets sportfält - anläggning av två 11-spelsplaner med hybridgräs, lägesrapport

4 Månadsrapport per maj 2021

7 Extra hyresstöd till föreningar med egna lokaler

9 Kristinebergs IP - upprustning av läktare samt nytt konstgräs, genomförandebeslut

10 Avsiktsförklaring för idrottsändamål inom Herbariet 2 med Nystad Stockholm idrott & skolfastigheter AB

11 Samverkansavtal för idrotts- och skoländamål inom Sätra IP och Vårbergs IP med Hemsö Fastighets AB

12 Stockholms stads EU-policy - Revidering 2021 - svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Svar på medborgarförslag - Kamerainstallationer i idrottshallar

15 Svar på skrivelse från S om att öppna upp för fler idrottshallar i Kristineberg

16 Svar på skrivelse från V om hyresstöd till föreningar inhyrda hos privata hyresvärdar

18 Förvaltningschefen informerar