Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2022-02-22

Sammanträde 2022-02-22

Datum
Klockan
17:30
Plats
Hantverkargatan 3, Kristallen

1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

2 Delegationsbeslut om att justera öppettider i stadens simhallar

3 Anmälningsärenden:

A. Funktionshinderrådets protokoll december
B. Remissvar Parkplan Bromma 2021
C. Medborgarförslag om att införa konstgräs på Herrängens bollplan
D. Medborgarförslag om båtplatser i Magelungen och Drevviken
E. Medborgarförslag om att släcka lampor över Kärrtorps idrottsplats nattetid
F. Svar på remiss Vägledning för förklarande av kraftigt modifierade ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt
G. Svar på remiss - Samverkansprogram för Tyresåns avrinningsområde 2022-2027
H. Svar på remiss Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Transportstyrelsens olycksdatabas
I. Samråd om förslag till detaljplan för del av Rumsfilen 4 i stadsdelen Hässelby Strand
J. Uppförande av en tillfällig tälthall för issporter på Zinkensdamms IP, slutredovisning
K. Nybyggnad för omklädning på Mälarhöjdens IP, slutredovisning
L. Detaljplan för område vid stora Båtvarvsgränd i del av Ulvsunda 1:4 m.fl. i stadsdelen Ulvsunda
M. Utbyggnad av Årstafältet etapp 2 södra i stadsdelen Östberga

6 Upphandling av avtal för hyra av gymutrustning till simhallar

9 Uppförande av vintertält för fotboll, utredningsbeslut

10 Tillbyggnad omklädningsrum, Farsta ridanläggning, inriktningsbeslut

11 Installation av betongpist i skridsko- och bandyhallen på Gubbängens IP, inriktning- och genomförandebeslut

12 Utökning ispist på Eriksdals BP, inriktning- och genomförandebeslut

14 Gärdets sportfält, anläggning av två 11-spelsplaner med hybridgräs, reviderat genomförandebeslut

15 Betongrenovering av maskinutrymme och sandfilter på uteläktare på Eriksdalsbadet, inriktning- och genomförandebeslut

16 Samrådssvar om Riksby 1:13 m.fl. vid Linta Gårdsväg i stadsdelen Riksby

17 Samrådssvar om förslag till detaljplan för skola på Bromstens IP, Bromsten 8:26 m.fl. i stadsdelen Bromsten

18 Svar på skrivelse från Vänsterpartiet om Lisebergs bollplan

19 Svar på skrivelse från Vänsterpartiet om ekonomiska kalkyler och samverkan

20 Svar på skrivelse från Vänsterpartiet om att idrottsrörelsen ska vara öppen för alla

21 Förvaltningschefen informerar

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av delegationsbeslut

§4 Verksamhetsberättelse 2021 för idrottsnämnden

§5 Utdelning av idrottsnämndens ungdomsledarstipendier

§6 Upphandling av avtal för hyra av gymutrustning till

§7 Stockholm stads strategi för fritidsbåtslivet

§8 Lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken

§9 Uppförande av vintertält för fotboll, utredningsbeslut

§10 Tillbyggnad omklädningsrum, Farsta ridanläggning,

§11 Installation av betongpist i skridsko - och bandyhallen på

§12 Utökning ispist på Eriksdals BP, inriktning - och

§13 Ny simhall, idrottshall och ishall samt upprustning och

§14 Gärdets sportfält, anläggning av två 11-spelsplaner med

§15 Betongrenovering av maskinutrymme och sandfilter på

§16 Samrådssvar om Riksby 1:13 m.fl. vid Linta Gårdsväg i

§17 Samrådssvar om förslag till detaljplan för skola på

§18 Svar på skrivelse från Vänsterpartiet om Lisebergs bollplan

§19 Svar på skrivelse från Vänsterpartiet om ekonomiska

§20 Svar på skrivelse från Vänsterpartiet om att idrottsrörelsen

§21 Förvaltningschefen informerar