Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2022-03-29

Sammanträde 2022-03-29

Datum
Klockan
17:30
Plats
Hantverkargatan 3, Glasbruket

1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

3 Underlag för budget 2023 med inriktning 2024 och 2025

4 Särskilt stöd för vattenträning och förberedande simskola

6 Hyresavtal och upphandling för nya idrottshallar inom Herbariet 2

7 Nybyggnation av BMX-bana med tillhörande WC-byggnad på Hökarängens BP, genomförandebeslut

8 Ny ishall på Mälarhöjdens IP, Västberga 1:1, inriktningsbeslut

9 Renovering och utveckling av Älvsjöbadet, inriktningsbeslut

11 7-spel konstgräs med underliggande ispist och omklädningsbyggnad, Aspuddens IP inriktningsbeslut

13 Motion om att starta ett fritidshjälpmedelbibliotek för en jämlik fritid - Svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Motion om att utveckla Högdalens frilufts- och aktivitetsområde - Svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Revidering av samverkansavtal med SISAB gällande utbildningslokaler - Svar på remiss från kommunstyrelsen

17 Motion om en bilfri innerstad - Svar på remiss från kommunstyrelsen

18 Förvaltningschefen informerar

§1 Val av justerare och tid för justering

§3 Underlag för budget 2023 med inriktning 2024 och 2025

§4 Särskilt stöd för vattenträning och förberedande simskola

§5 Särskilt stöd till nattfotbollen i Järva

§6 Hyresavtal och upphandling för nya idrottshallar inom

§7 Nybyggnation av BMX-bana med tillhörande WC -byggnad

§8 Ny ishall på Mälarhöjdens IP, Västberga 1:1,

§9 Renovering och utveckling av Älvsjöbadet, Älvsjö 1:1,

§10 Ny idrottshall i Stora Sköndal , utredningsbeslut

§11 7-spel konstgräs med underliggande ispist och

§12 Reviderad framkomlighetsstrategi - Svar på remiss från

§13 Motion om att starta ett fritidshjälpmedelbibliotek för en

§14 Motion om att utveckla Högdalens frilufts - och

§15 Revidering av samverkansavtal med SISAB gällande

§16 Stadsgemensam visselblåsarfunktion - Svar på remiss från

§17 Motion om en bilfri innerstad - Svar på remiss från

§18 Förvaltningschefen informerar