Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2022-05-24

Sammanträde 2022-05-24

Datum
Klockan
17:30
Plats
Hantverkargatan 3, Glasbruket

1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

2 Anmälan av delegationsbeslut

A. 2022-05-11, yttrande i mål nr 7978-22
B. 2022-05-12, nytt dataskyddsombud

3 Anmälningsärenden:

A. Funktionshinderrådets protokoll för april
B. Skrivelse från Skönhetsrådet angående hybridgräsplaner på Gärdets sportfält
C. Skrivelse från Förbundet för Ekoparken angående hybridgräsplaner m.m. på Gärdets Sportfältet
D. Anläggande av konstgräs och konstfryst ispist på Bäverdalens bollplan, slutredovisning

5 Särskilt ärende föreningsstöd

7 Anläggande av en 11-spelsplan konstgräs med ispist och planbelysning samt uppförande av servicebyggnader på Årstafältet, Årsta 1:1, utredningsbeslut

8 Hyresavtal och upphandling för ny idrottshall - Slakthusområdet

9 Hyresavtal och upphandling för upprustning av Brännkyrkahallen

10 Svar på skrivelse från C, M, L, MP, KD om Villkorstrappan (ärendet utgår)

11 Remissvar angående förslag till detaljplan för Enigheten 25 och 26 m.fl. i stadsdelen Mariehäll

12 Remiss av Flyktingmottagande med anledning av händelseutvecklingen i Ukraina - svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Förvaltningschefen informerar

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av delegationsbeslut

§4 Tertialrapport 1 2022 för idrottsnämnden

§5 Särskilt ärende föreningsstöd

§6 Redovisning av kundundersökningar

§7 Anläggande av en 11-spelsplan konstgräs med ispist och

§8 Hyresavtal och upphandling för ny idrottshall – Slakthusområdet

§9 Hyresavtal och upphandling för upprustning av Brännkyrkahallen

§10 Svar på skrivelse från C, M, L, MP, KD om Villkorstrappan

§11 Remissvar angående förslag till detaljplan för Enigheten 25

§12 Remiss av Flyktingmottagande med anledning av

§13 Förvaltningschefen informerar