Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2022-09-27

Sammanträde 2022-09-27

Datum
Klockan
17:30
Plats
Hantverkargatan 3, Glasbruket

1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

2 Anmälningsärenden:

A. Funktionshinderrådets protokoll för juni
B. Svar på kontorsremiss om Stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald: Hägersten-Älvsjö och Skärholmen
C. Svar på kontorsremiss om Stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald: Hässelby-Vällingby och Bromma
D. Svar på kontorsremiss om Stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald: Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista
E. Svar på kontorsremiss om Lokalt åtgärdsprogram för Igelbäcken
F. Svar på kontorsremiss om Lokalt åtgärdsprogram för Bällstaån
G. Svar på detaljplaneförslag för område vid Ålgrytevägen, fastigheten Vingårdsmännen 1 m.fl. i stadsdelen Bredäng
H. Sköndals bollplan, konstgräs och ispist, Sköndal 2:1, slutredovisning
I. Svar på skrivelse om Eriksdalshallen
J. Svar på skrivelse om tillgång till förråd vid fotbollsplaner
K. Svar på medborgarförslag om simhall i stadsdelen Norrmalm
Bilagor
2A. Protokoll nr 4 2022 IDN FH-rådsmöte juni.pdf (1 992 kb) 2B. Bilaga 1 - Stadsdelsvist åtgärdsförslag HÄL Skärholmen.pdf (10 070 kb) 2B. Bilaga 2 - Schablonkostnadstabell.pdf (422 kb) 2B. Bilaga 3 - Metodik för framtagning av åtgärdsförslag.pdf (774 kb) 2B. Bilaga 4 - Beskrivning av åtgärder för BM.pdf (845 kb) 2B. Stadsdelsvist åtgärdsförslag Hägersten-Älvsjö och Skärholmen.pdf (216 kb) 2C. Bilaga 1 -Rapport SÅF 4 Åtgärdsförslag.pdf (12 129 kb) 2C. Bilaga 2 - Schablonkostnadstabell.pdf (208 kb) 2C. Bilaga 3 - Metodik för framtagning av åtgärdsförslag.pdf (549 kb) 2C. Bilaga 4 -Beskrivning av åtgärder for BM.pdf (1 175 kb) 2C. Stadsdelsvist åtgärdsförslag Hässelby-Vällingby och Bromma.pdf (217 kb) 2D. Bilaga 1 - Rapport SÅF RiKi SpTe_åtgärdsförslag.pdf (8 286 kb) 2D. Bilaga 2 - Schablonkostnadstabell.pdf (208 kb) 2D. Bilaga 3 - Metodik för framtagning av åtgärdsförslag.pdf (549 kb) 2D. Bilaga 4 - Beskrivning av atgarder for BM.pdf (1 175 kb) 2D. Stadsdelsvist åtgärdsförslag Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista.pdf (222 kb) 2E. Bilaga 1 - LÅP Igelbäcken - Genomförandeplan.pdf (6 314 kb) 2E. Bilaga 2 - Geografisk placering av åtgärder.pdf (507 kb) 2E. Bilaga 3 - Stadens gemensamma ansvar.pdf (102 kb) 2E. Lokalt åtgärdsprogram för Igelbäcken.pdf (218 kb) 2F. Lokalt åtgärdsprogram för Bällstaån.pdf (185 kb) 2G. Remissvar DP Ålgrytevägen Bredäng.pdf (449 kb) 2H. Sköndals bollplan, konstgräs och ispist.pdf (279 kb) 2I. Svar på skrivelse om Eriksdalshallen.pdf (533 kb) 2J. Svar på skrivelse Tillgång till förråd vid fotbollsplaner.pdf (356 kb) 2K. Svar på medborgarförslag om simhall i stadsdelen Norrmalm.pdf (403 kb)

4 Upphandling av boknings och ärendehanteringssystem för föreningsstöd

5 Högdalens bollplan, 11-spels konstgräsplan, multisportyta med ispist samt servicebyggnad, genomförandebeslut

7 Förvaltningschefen informerar

§1 Val av justerare och tid för justering

§3 Tertialrapport 2 2022 för idrottsnämnden

§4 Upphandling av boknings och ärendehanteringssystem för

§5 Högdalens bollplan, 11-spels konstgräsplan, multisportyta

§6 Remiss av Funktionshindersråden – Svar på remiss från

§7 Förvaltningschefen informerar