Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2022-10-25

Sammanträde 2022-10-25

Datum
Klockan
17:30
Plats
Hantverkargatan 3, Glasbruket

1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

3 Månadsrapport per september 2022

4 Begäran om ny rättegångsfullmakt

5 Ny servicebyggnad på Vårbergs IP, Skärholmen 2:1 - genomförandebeslut

6 Renovering och utveckling av Gula villan på Stora Mossens IP, Ulvsunda 1:1 - inriktningsbeslut

7 Svar på skrivelse om färdigställande av kvarvarande planerade etapper av Ågestas konstsnöanläggning

8 Utöka badtiderna för enbart kvinnor i Skärholmens simhall - svar på skrivelse från Vänsterpartiet

10 Förvaltningschefen informerar

§1 Val av justerare och tid för justering

§3 Månadsrapport per september 2022

§4 Begäran om ny rättegångsfullmakt

§5 Ny servicebyggnad på Vårbergs IP, Skärholmen 2:1

§6 Renovering och utveckling av Gula villan på Stora Mossens IP

§7 Svar på skrivelse om färdigställande av kvarvarande planerade etapper av Ågestas konstsnöanläggning

§8 Utöka badtiderna för enbart kvinnor i Skärholmens simhall

§9 Svar på samråd om program för Fruängen

§10 Förvaltningschefen informerar