Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-01-25

Sammanträde 2016-01-25

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rådssalen

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2015:11 av Joakim Larsson (M) om kvarteret Plankan. RIX

Dnr 107-409/2015 (Framställd 9/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2015:38 av Isabel Smedberg Palmqvist (L) om en kommission för social hållbarhet. RIII

Dnr 107-897/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2015:39 av Lotta Edholm (L) om barnomsorg på obekväm arbetstid. RIV

Dnr 107-898/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2015:43 av Sofia Modigh (KD) om ledarskap inom äldreomsorgen RVIII

Dnr 107-1323/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2015:45 av Anna König Jerlmyr (M) om återkommunalisering av Fryshuset i Skärholmen. RI

Dnr 107-1340/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2015:46 av Jan Jönsson (L) om fritidsverksamheten i Skärholmen. RI

Dnr 107-1345/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2015:47 av Andrea Ström (M) om vräkning av barn. RVI

Dnr 107-1346/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2015:48 av Cecilia Brinck (M) om cykelbanor i Stockholm. RVII

Dnr 107-1385/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2015:49 av Cecilia Brinck (M) om klottersanering. RVII

Dnr 107-1387/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2015:50 av Cecilia Brinck (M) om nedskräpningen i Stockholm. RVII

Dnr 107-1388/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2015:51 av Cecilia Brinck (M) om rätten att själv välja förskola. RIV

Dnr 107-1389/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2015:53 av Anna König Jerlmyr (M) om gratis wifi i Stockholms stad. RI

Dnr 107-1450/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2015:54 av Joakim Larsson (M) om de kommunala bostadsbolagen. RIX

Dnr 107-1451/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2015:55 av Anna König Jerlmyr (M) om försämrat företagsklimat i Stockholm. RI

Dnr 107-1452/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2015:56 av Andrea Ström (M) om att allt fler barn saknar ett eget hem i Stockholm. RVI

Dnr 107-1454/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2015:57 av Rasmus Jonlund (L) om Eurovision och HBTQ-fokus. RI

Dnr 107-1475/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2015:59 av Ulla Hamilton (M) om stadens övervakning av hjälpsökande. RVI

Dnr 107-1560/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2015:60 av Markus Nordström (M) om Campus Konradsberg. RIV

Dnr 107-1561/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2015:61 av Bo Sundin (M) om stadens gymverksamheter. RIII

Dnr 107-1562/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2015:62 av Sophia Granswed (M) om upprustning av Stadsbiblioteket. RII

Dnr 107-1563/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2015:63 av Peter Jönsson (M) om finansiering av Tele2 arena. RI

Dnr 107-1592/2015 (Framställd 2/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2015:64 av Martin Westmont (SD) om möjligheterna att förtöja för kryssningsfartyg i Stockholms stad. RI

Dnr 107-1623/2015 (Framställd 2/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2015:65 av Richard Bengtsson (L) om kulturgårdarna. RIX

Dnr 107-1693/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2015:66 av Sofia Modigh (KD) om skyddat boende för våldsutsatta män. RVI

Dnr 107-1751/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2015:67 av Sofia Modigh (KD) om Stockholms stads satsningar på kompetensutveckling av personal i egen regi. RVIII

Dnr 107-1752/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2015:68 av Ulla Hamilton (M) om verksamheter med tillfälliga bygglov. RII

Dnr 107-1762/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Nr 2015:69 av Cecilia Brinck (M) om tvärbanans Kistagren. RVII

Dnr 107-1807/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Nr 2015:70 av Sophia Granswed (M) om utegym och andra spontanidrottsytor. RIII

Dnr 107-1864/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Nr 2015:71 av Ann-Katrin Åslund (L) om Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings samt utbildningsförvaltningens flytt till Tensta. RI

Dnr 107-1903/2015 (Framställd 14/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Nr 2015:72 av Lars Jilmstad (M) om naturreservat. RV

Dnr 107-1904/2015 (Framställd 14/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Nr 2015:73 av Erik Slottner (KD) om rätt till heltid i förskolan. RIV

Dnr 107-1905/2015 (Framställd 14/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Nya interpellationer

33 Nr 2015:74 av Bo Arkelsten (M) om effekterna av lokala dubbdäcksförbud. RVII

34 Nr 2016:1 av Karin Ernlund (C) om tjejers rätt att bada utan att bli antastade. RIII

35 Nr 2016:2 av Karin Ernlund (C) om tjejers rätt att gå på festival utan att bli antastade. RII

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel VII

42 Utl. 2016:1. Cykelbana på Värtavägen

Reviderat genomförandebeslut
Dnr 123-1521/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel VIII

43 Utl. 2015:163. Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län
Dnr 111-1301/2015

Rotel I

44 Utl. 2015:164. Utveckling av Stockholms nya livsmedelscentrum i Larsboda industriområde i Farsta

Inriktningsbeslut
Dnr 123-1702/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

45 Utl. 2016:2. Överenskommelse om fastighetsreglering med Stockholms läns landsting avseende del av fastigheterna Vasastaden 1:45 i Stockholms stad och Solna Haga 4:18 i Solna stad

Överenskommelse om exploatering med försäljning av mark för kommersiellt ändamål/lifescience inom fastigheten Vasastaden 1:45 (blivande kvarteret Princeton) i Hagastaden, Norrmalm, till Scandinavian Life Science AB
Dnr 123-1868/2015

Rotel I+II

46 Utl. 2016:3. Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1, 3 och 4, till- och ombyggnad och renovering

Genomförandebeslut
Hemställan från fastighetsnämnden och kulturnämnden
Dnr 122-1674/2015

Rotel II

47 Utl. 2016:4. Detaljplan för del av kvarteren Påsen och Godsvagnen m.m. i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen

48 Utl. 2016:5. Detaljplan för del av Vasastaden 1:45 (kv. Princeton) i stadsdelen Vasastaden

Bordlagda motioner

49 Utl. 2015:134. Nyttoparkeringstillstånd för hemtjänstpersonal

Motion (2015:6) av Dennis Wedin (M). RVIII
Dnr 106-271/2015

50 Utl. 2015:135. Bättre förutsättningar för jämlika motionsspår

Motion (2015:7) av Regina Kevius (M). RIII
Dnr 106-272/2015

51 Utl. 2015:158. Förslag att 2016 firas som ett frihetsår för yttrande- och tryckfrihet

Motion (2015:11) av Hanna Gerdes m.fl. (alla L). RII
Dnr 106-460/2015

52 Utl. 2015:159. Inför en kulturbonus

Motion (2015:30) av Sophia Granswed (M). RII
Dnr 106-871/2015

53 Utl. 2015:160. Ökad ljussättning på stadens husfasader

Motion (2015:27) av Martin Westmont (SD). RII
Dnr 106-823/2015

54 Utl. 2015:161. Ett bredare kulturutbud i Stockholm

Motion (2015:31) av Sophia Granswed (M). RII
Dnr 106-872/2015

55 Utl. 2015:162. Valfrihet inom äldreomsorgen

Motion (2015:3) av Anna König Jerlmyr (M), Lotta Edholm (L), Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD). RVIII
Dnr 106-267/2015

Nya motioner

56 Utl. 2015:165. Sportotek - för att alla ska kunna idrotta

§2 Bordlagda interpellationer

§3 Interpellation om barnomsorg på obekväm arbetstid (nr 2015:39)

§4 Bordlagd interpellation

§5 Interpellation om återkommunalisering av Fryshuset i Skärholmen (nr 2015:45)

§6 Bordlagda interpellationer

§7 Nya interpellationer

§8 Ändring i föredragningsordningen

§9 Nya interpellationer

Följande interpellationer anmäls:

1. Nr 2016:3 av Jonas Naddebo (C) om varför inte staden har kunnat hämta sopor på tre veckor. RV
Dnr 107-76/2016
2. Nr 2016:4 av Anna König Jerlmyr (M) om trygghet från sexuella ofredanden i Stockholms offentliga miljöer. RIII
Dnr 107-83/2016
3. Nr 2016:5 av Joakim Larsson (M) om planeringen av bostäder på Bromma flygplats. RI
Dnr 107-84/2016
4. Nr 2016:6 av Johan Nilsson (M) om rödgrönrosa majoritetens besparingar i Älvsjö. RI
Dnr 107-85/2016
5. Nr 2016:7 av Anna König Jerlmyr (M) om stadens prioriteringar i Sverigeförhandlingen. RI
Dnr 107-86/2016

Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20160125.pdf (247 kb)

§14 Valärende, fyllnadsval

Valärende i kommunfullmäktige 2016-01-25

§15 Cykelbana på Värtavägen (Utl. 2016:1)

Reviderat genomförandebeslut
Dnr 123-1521/2015

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§15_prot_20160125.pdf (199 kb)

§16 Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre (Utl. 2015:163)

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län
Dnr 111-1301/2015

§17 Utveckling av Stockholms nya livsmedelscentrum i Larsboda industriområde i Farsta (Utl. 2015:164)

Inriktningsbeslut
Dnr 123-1702/2015

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20160125.pdf (200 kb)

§18 Överenskommelse om fastighetsreglering med Stockholms läns landsting avseende del av fastigheterna Vasastaden 1:45 i Stockholms stad och Solna Haga 4:18 i Solna stad Överenskommelse om exploatering med försäljning av mark för kommersiellt ändamål/lifescience inom fastigheten Vasastaden 1:45 (blivande kvarteret Princeton) i Hagastaden, Norrmalm, till Scandinavian Life Science AB (Utl. 2016:2)

§19 Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1, 3 och 4, till- och ombyggnad och renovering (Utl. 2016:3)

Genomförandebeslut
Hemställan från fastighetsnämnden och kulturnämnden
Dnr 122-1674/2015

§21 Detaljplan för del av Vasastaden 1:45 (kv Princeton) i stadsdelen Vasastaden, Dp 2012-01544-54 (Utl. 2016:5)

§22 Nyttoparkeringstillstånd för hemtjänstpersonal (Utl. 2015:134)

Motion (2015:6) av Dennis Wedin (M)
Dnr 106-271/2015

§23 Bordläggning av ärenden

Kommunfullmäktige bordlägger utlåtandena 2015:135 och 2015:158-161.

Beslut/Protokollsutdrag
§23_prot_20160125.pdf (203 kb)

§24 Valfrihet inom äldreomsorgen (Utl. 2015:162)

Motion (2015:3) av Anna König Jerlmyr (M), Lotta Edholm (L), Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD)
Dnr 106-267/2015

§25 Bordläggning av ärende

Kommunfullmäktige bordlägger utlåtande 2015:165.

Beslut/Protokollsutdrag
§25_prot_20160125.pdf (202 kb)

§26 Återtagande av motioner

Maria Hannäs och Sebastian Wiklund (båda V) har återkallat motion nr 2014:8 om utredning av Visionen om Rågsveds allé, dnr 336-755/2014.

Maria Hannäs (V) har återkallat motion nr 2014:11 om Södermälarstrand som ett grönare och hälsosammare promenadstråk, dnr 328-882/2014.

Beslut/Protokollsutdrag
§26_prot_20160125.pdf (197 kb)

§27 Interpellation om cykelbanor i Stockholm (nr 2015:48)

§28 Interpellation om klottersanering (nr 2015:49)

§29 Interpellation om nedskräpningen i Stockholm (nr 2015:50)

§30 Interpellation om rätten att själv välja förskola (nr 2015:51)

§31 Nya motioner

Under tiden den 15 december 2015 - 25 januari 2016 väcktes följande motioner:

1. Motion (2016:1) av Erik Slottner (KD) om bättre diagnostisering av dyslexi i Stockholms förskolor och skolor
Dnr 106-12/2016
2. Motion (2016:2) av Erik Slottner (KD) om elevhälsa
Dnr 106-13/2016
3. Motion (2016:3) Karin Ernlund (C) om att bygga ett nytt bostadsområde vid Masthamnen på Södermalm
Dnr 106-48/2016

4. Motion (2016:4) av Joakim Larsson (M) om markansvisningstävlingar på lägsta hyran
Dnr 106-87/2016
5. Motion (2016:5) av Joakim Larsson (M) om renovering av obelisken på Slottsbacken
Dnr 106-88/2016
6. Motion (2016:6) av Kristina Lutz (M) om sambandet Bagarmossen - Skarpnäck
Dnr 106-124/2016
7. Motion (2016:7) av Rasmus Jonlund, Hanna Gerdes och Björn Ljung (alla L) om information om personerna bakom namngivna gator
Dnr 106-125/2016
8. Motion (2016:8) av Hanna Gerdes, Rasmus Jonlund och Björn Ljung (alla L) om att uppmärksamma Victoria Benedictsson
Dnr 106-127/2016
9. Motion (2016:9) av Rickard Wall (-) om 500- respektive 100-årsjubiléer i Stockholm
Dnr 106-128/2016
10. Motion (2016:10) Johanna Sjö (M) om inrättandet av två nya jobbtorg
Dnr 106-129/2016
11. Motion (2016:11) av Johanna Sjö (M) om att införa svenska med baby
Dnr 106-130/2016

Beslut/Protokollsutdrag
§31_prot_20160125.pdf (202 kb)