Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-03-20

Sammanträde 2017-03-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rådssalen

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2016:36 av Martin Westmont (SD) om åtgärder mot hatbrotten som drabbar HBT-personer i förorten. RIX

Dnr 107-656/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2016:40 av Joakim Larsson (M) om Stockholmshusens hyresnivå. RIX

Dnr 107-689/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2016:41 av Joakim Larsson (M) om Tekniska nämndhuset. RI

Dnr 107-690/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2016:42 av Cecilia Brinck (M) om stadens sjuklöneansvar. RVIII

Dnr 107-712/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2016:43 av Cecilia Brinck (M) om den ökande sjukfrånvaron inom stadens verksamheter. RVIII

Dnr 107-713/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2016:44 av Sara Jendi Linder (M) om förutsättningarna för en likvärdig tillgång till specialsalar för Stockholms grundskoleelever. RIV

Dnr 107-714/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2016:45 av Rickard Wall (-) om ledighet under muslimska högtider. RIV

Dnr 107-715/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2016:46 av Rickard Wall (-) om bidéer i nybyggen av bostäder. RIX

Dnr 107-716/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2016:47 av Margareta Haglund (-) om lärare på stadens skolor. RIV

Dnr 107-757/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2016:48 av Margareta Haglund (-) om tryggheten på stadens skolor. RIV

Dnr 107-759/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2016:49 av Ann-Katrin Åslund (L) om stadens utbildningsförvaltnings och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings flytt till Tensta. RI

Dnr 107-973/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2016:50 av Lars Jilmstad (M) om underskotten i Farsta stads-delsnämnd. RI

Dnr 107-974/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2016:51 av Joakim Larsson (M) om Stockholms ökande låne-skuld. RI

Dnr 107-975/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2016:52 av Bo Arkelsten (M) om underskotten i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. RI

Dnr 107-976/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2016:53 av Sara Jendi Linder (M) om trygghet i skolan. RIV

Dnr 107-977/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2016:54 av Christina Elffors-Sjödin (M) om uppföljning av familjehemsplaceringar. RVI

Dnr 107-978/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2016:55 av Johan Nilsson (M) om beredskapen i stadens verksamheter för att ta emot barn och unga som riskerar att förlora sin förskole- och grundskoleplacering. RIV

Dnr 107-1038/2016 (Framställd 27/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2016:56 av Bo Sundin (M) om Kista Gård. RI

Dnr 107-1039/2016 (Framställd 27/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2016:57 av Lars Svärd (M) om underskotten i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd. RI

Dnr 107-1040/2016 (Framställd 27/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2016:58 av Rickard Wall (-) om ett åtgärdsprogram mot mörkläggning och desinformation inom Stockholms stad. RI

Dnr 107-1041/2016 (Framställd 27/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2016:59 av Börje Häggman (M) om arbetsgivarnas sjuklöneansvar. RIII

Dnr 107-1130/2016 (Framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2016:60 av Johan Nilsson (M) om tryggheten i och kring Älvsjö Centrum. RI

Dnr 107-1298/2016 (Framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2016:61 av Bo Sundin (M) om ökad otrygghet i Järvaområdet. RI

Dnr 107-1300/2016 (Framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2016:62 av Patrik Silverudd (L) om boendeparkering. RVII

Dnr 107-1340/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2016: 63 av Andrea Ström (M) om ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga. RI

Dnr 107-1341/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2016:64 av Bo Sundin (M) om den försvunna idrottsmiljarden. RIII

Dnr 107-1342/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Nr 2016:65 av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om borgarrådets syn på visstidsanställningar i Stockholm. RVIII

Dnr 107-1343/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Nr 2016:66 av Markus Nordström (M) om kvalitetsförbättringar i Stockholms kommunala skolor. RIV

Dnr 107-1344/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Nr 2016:67 av Sophia Granswed (M) om kommunalisering av vård- och omsorgsboendet Sabbatsbergsbyn på Norrmalm. RVIII

Dnr 107-1345/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Nr 2016:68 av Rickard Wall (-) om vardagstryggheten för judar i Stockholm. RIX

Dnr 107-1346/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Nr 2016:69 av Bo Sundin (M) om Kista Busstorg. RI

Dnr 107-1411/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Nr 2016:70 av Johan Nilsson (M) om kulturskolan. RII

Dnr 107-1413/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Nr 2016:71 av Börje Häggman (M) om det försämrade företagsklimatet i Stockholms stad. RI

Dnr 107-1414/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

35 Nr 2016:72 av Dennis Wedin (M) om ökad segregation med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1415/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Nr 2016:73 av Joakim Larsson (M) om chockhöjda tomträttsavgälder för alla utom Stockholms stad. RI

Dnr 107-1416/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Nr 2016:74 av Joakim Larsson (M) om ökade boendekostnader med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1417/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Nr 2016:75 av Joel Laurén (M) om minskad nyproduktion av studentbostäder med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1456/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Nr 2016:76 av Berthold Gustavsson (M) om chockhöjda tomträttsavgälders inverkan på Stockholm som tillväxtmotor. RI

Dnr 107-1457/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Nr 2016:77 av Kristina Lutz (M) om sämre stadsmiljöer med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1458/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

41 Nr 2016:78 av Lars Svärd (M) om högre hyror för kommunala förskolor med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1459/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Nr 2016:79 av Sara Jendi Linder (M) om hot mot det fria skolvalet. RIV

Dnr 107-1460/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

43 Nr 2016:80 av Peter Backlund (L) om färdigställande av naturreservat i Årstaskogen. RV

Dnr 107-1461/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

44 Nr 2016:81 av Lotta Edholm (L) om sommarlovsberedskap mot tvångsgiftesresor. RVI

Dnr 107-1462/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

45 Nr 2016:82 av Jonas Naddebo (C) om den krisartade råttsituationen i Stockholm. RVII

Dnr 107-1466/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

46 Nr 2016:83 av Christina Elffors Sjödin (M) om minskad nyproduktion av hyresrätter med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1566/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

47 Nr 2016:84 av Bo Arkelsten (M) om bilen som klassfråga. RVI

Dnr 107-1591/2016 (Framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

48 Nr 2016:85 av Rickard Wall (-) om sanering av skolgårdar, lekplatser m.m. RIV

Dnr 107-1592/2016 (Framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

49 Nr 2016:86 av Rickard Wall (-) om Roma kulturklass. RIV

Dnr 107-1593/2016 (Framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

50 Nr 2016:87 av Cecilia Brinck (M) om kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter. RI

Dnr 107-1725/2016 (Framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

51 Nr 2016:88 av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om chockhöjda tomträttsavgälder i Bromma. RI

Dnr 107-1726/2016 (Framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

52 Nr 2016:89 av Cecilia Brinck (M) om den undermåliga snöröjningen i Stockholm. RVII

Dnr 107-1799/2016 (Framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

53 Nr 2016:90 av Sofia Modigh (KD) om undernäring hos äldre personer. RVIII

Dnr 107-1849/2016 (Framställd 12/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

54 Nr 2016:91 av Kristina Lutz (M) om en dräglig inomhusmiljö i Stockholms skolor. RIV

Dnr 107-1874/2016 (Framställd 12/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

55 Nr 2016:92 av Bo Arkelsten (M) om boendeparkering för vissa. RVII

Dnr 107-2000/2016 (Framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

56 Nr 2016:93 av Bo Sundin (M) angående Akalla Busstorg. RI

Dnr 107-2001/2016 (Framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

57 Nr 2017:1 av Erik Slottner (KD) om indraget stöd till föräldrastödkurserna ABC och Komet. RVI

Dnr 107-30/2017 (Framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

58 Nr 2017:2 av Per Ossmer (SD) angående byggande av idrotts-/simhallar i Stockholms norra innerstad. RIII

Dnr 107-274/2017 (Framställd 6/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Ny interpellation

59 Nr 2017:3 av Cecilia Brinck (M) om interpellationer. RI

65 Valärende: Fyllnadsval

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel VIII

66 Utl. 2017:50. Anmälan av rapport av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SOL), kvartal 3, år 2016, äldreomsorg

Rotel I

67 Utl. 2017:51. Nytt beslut om tomträttsavgälder för flerbostadshus och beslut om att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 12 december 2016 § 25

68 Utl. 2017:52. Nytt beslut om tomträttsavgälder för småhus och beslut om att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 12 december 2016 § 26

69 Utl. 2017:53. Nytt Tekniskt nämndhus Söderstaden

Slutrapport
Ny lokalisering för nya tekniska nämndhuset
Inriktningsbeslut
Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 13 februari 2017
Dnr 122-2124/2016, 308-2220/2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

70 Utl. 2017:54. Om- och tillbyggnad av Tekniska nämndhuset Klamparen 7

Inriktningsbeslut
Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 13 februari 2017
Dnr 122-2010/2016

71 Utl. 2017:55. Arvodering av förtroendevald

Rotel I+IV

72 Utl. 2017:56. Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) om-, till- och nybyggnad av grund- och förskola på fastigheten Resedan 2, Vasa Real

Rotel I+V

73 Utl. 2017:57. Stockholms framtida avloppsrening

74 Utl. 2017:58. Försäljning av fastigheten Sabbatsberg 24

75 Utl. 2017:59. Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad

Riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad
Förslag från miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ersätter regler avseende special- och utryckningsfordon,
dnr 314-1064/2008 och riktlinjer för bilförmån inom ramen för chefssatsningar, dnr 209-11/2007
Dnr 129-1092/2016

Rotel I+IX

76 Utl. 2017:60. AB Stockholmshems nyproduktion av nytt huvudkontor och bostäder i Skärholmen

77 Utl. 2017:61. AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder m.m. i kv. Algoritmen, Hagastaden

78 Utl. 2017:62. AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i projektet Sandaletten (kv 12) i Älvsjö

Bordlagda motioner

80 Utl. 2016:116. Erbjud fritt inträde till Stockholms stads badhus och simhallar för kvinnliga EU-migranter

Motion (2015:88) av Rickard Wall (-). RIII
Dnr 106-2018/2015

81 Utl. 2016:117. Inför svenska med baby

Motion (2016:11) av Johanna Sjö (M). RIII
Dnr 106-130/2016

82 Utl. 2016:118. Bättre mottagande av nyanlända elever

Motion (2015:60) av Cecilia Brinck (M). RIV
Dnr 106-1382/2015

83 Utl. 2016:127. Streaming av Stadsteaterns repertoar

Motion (2015:78) av Anette Hellström (M). RII
Dnr 106-1688/2015

84 Utl. 2016:128. Särskilt redovisa kunskapsresultaten för nyanlända elever

Motion (2015:63) av Markus Nordström (M) och Sara Jendi Linder (M). RIV
Dnr 106-1456/2015

85 Utl. 2016:129. Kompetensutveckling av Stockholms lärare

Motion (2015:29) av Sara Jendi Linder (M). RIV
Dnr 106-870/2015

86 Utl. 2016:130. Åtgärdsplan för att minska bostadsinbrotten i Stockholm

Motion (2016:18) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M). RI
Dnr 106-228/2016

87 Utl. 2016:131. Inrättandet av två nya Jobbtorg

Motion (2016:10) av Johanna Sjö (M). RIII
Dnr 106-129/2016

88 Utl. 2016:132. Effektivt nyttjande av stadens skollokaler

Motion (2015:70) av Dennis Wedin (M). RIV
Dnr 106-1570/2015

89 Utl. 2016:139. Tillsättande av utredning för att klarlägga Stockholms kommuns kostnader för flyktinginvandring och illegala invandrare

Motion (2016:22) av Per Ossmer m.fl. (alla SD). RI
Dnr 106-236/2016

90 Utl. 2016:140. Demokratisäkra stöd till föreningar

Motion (2015:87) av Johanna Sjö (M). RI
Dnr 106-2017/2015

91 Utl. 2016:141. Tillfälliga asylboenden

Motion (2016:12) av Stina Bengtsson (C). RI
Dnr 106-219/2016

92 Utl. 2016:142. Utreda en vattenpark vid Slussen

Motion (2015:83) av Richard Bengtsson m.fl. (alla L). RI
Dnr 106-1900/2015

93 Utl. 2016:143. Möjligheten att agera tillsammans med Stockholms läns landsting för Värtabanan genom en utsedd förhandlingsman

Motion (2015:90) av Rickard Wall (-). RI
Dnr 106-2021/2015

94 Utl. 2016:144. Frisinnad och folkligt förankrad namngivning av platser i Stockholms stad

Motion (2015:72) av Rasmus Jonlund och Björn Ljung (båda L). RII
Dnr 106-1598/2015

95 Utl. 2016:145. Stoppa rivningsvågen i Stockholm

Motion (2015:80) av Rasmus Jonlund och Björn Ljung (båda L). RII
Dnr 106-1691/2015

96 Utl. 2016:146. Inkluderande design

Motion (2015:39) av Karin Ernlund och Stina Bengtsson (båda C). RVII
Dnr 106-925/2015

97 Utl. 2016:147. Parkeringslösning för Nobel Center

Motion (2015:66) av Joakim Larsson och Cecilia Brinck (båda M). RVII
Dnr 106-1474/2015

98 Utl. 2016:148. Begravningsavgiften

Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L). RVII
Dnr 106-1599/2015

99 Utl. 2016:149. Bättre ta tillvara döda ytor - så kallade wasted spaces, i staden

Motion (2015:86) av Karin Ernlund (C). RVII
Dnr 106-1932/2015

100 Utl. 2016:150. Återta diplomatparkeringar vid obetalda böter

Motion (2015:58) av Lotta Edholm (L). RVII
Dnr 106-1349/2015

101 Utl. 2016:165. Feriejobb för ungdomar

Motion (2016:19) av Lotta Edholm m.fl. (alla L). RIII
Dnr 106-229/2016

102 Utl. 2016:166. Genusanalys av stadens upphandlingsverksamhet

Motion (2016:26) av Lotta Edholm m.fl. (alla L). RI
Dnr 106-357/2016

103 Utl. 2016:167. Kvaliteten ska vara avgörande i upphandlingsbeslut

Motion (2016:20) av Lotta Edholm m.fl. (alla L). RI
Dnr 106-230/2016

104 Utl. 2016:168. Programmering för samtliga elever från årskurs ett

Motion (2016:39) av Johan Nilsson (M). RIV
Dnr 106-597/2016

105 Utl. 2016:169. Ökad ljussättning på stadens husfasader

Motion (2015:75) av Per Ossmer och Martin Westmont (båda SD). RVII
Dnr 106-1625/2015

106 Utl. 2016:176. Starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden

Motion (2016:13) av Stina Bengtsson (C). RIII
Dnr 106-220/2016

107 Utl. 2016:177. Tillträdesförbud till stadens simhallar

Motion (2016:30) av Anna König Jerlmyr och Bo Sundin (båda M). RIII
Dnr 106-500/2016

108 Utl. 2016:178. Trygghetsåtgärder i skolan

Motion (2016:47) av Lotta Edholm och Jan Jönsson (båda L). RIV
Dnr 106-711/2016

109 Utl. 2016:179. Uppmärksammande av allmän och lika rösträtt för kvinnor och män i de kommunala valen

Motion (2016:44) av Margareta Björk (M). RIX
Dnr 106-602/2016

110 Utl. 2016:180. Öka återvinningen i Stockholm

Motion (2016:65) av Jonas Naddebo (C). RV
Dnr 106-842/2016

111 Utl. 2016:200. Utveckla Järnvägsparken till stockholmarnas temapark

Motion (2015:68) av Anna König Jerlmyr (M). RI
Dnr 106-1568/2015

112 Utl. 2016:201. Gör Stockholms stad till pilotkommun för införandet av ett treterminssystem

Motion (2016:38) av Anna König Jerlmyr och Cecilia Brinck (båda M). RVI
Dnr 106-541/2016

113 Utl. 2016:202. Ansvarsöverföring för ensamkommande barn

Motion (2016:40) av Lotta Edholm och Isabel Smedberg Palmqvist (båda L). RIV
Dnr 106-598/2016

114 Utl. 2016:203. Samverkan mellan skola och socialtjänst

Motion (2016:28) av Lotta Edholm och Isabel Smedberg Palmqvist (båda L). RVI
Dnr 106-360/2016

115 Utl. 2016:204. Laddstolpar för elcyklar

Motion (2015:82) av Bo Arkelsten (M). RVII
Dnr 106-1863/2015

116 Utl. 2016:205. Österleden som miljöprojekt genom att kraftigt minska biltrafiken i Stockholm

Motion (2014:17) av Berthold Gustavsson (M). RI
Dnr 314-1778/2014

117 Utl. 2016:206. Bygg ett nytt bostadsområde vid Masthamnen på Södermalm

Motion (2016:3) av Karin Ernlund (C). RI
Dnr 106-48/2016

118 Utl. 2016:207. Utred möjligheten till bad i Hammarby Sjöstad

Motion (2015:71) av Hanna Gerdes och Anne-Lie Elfvén (båda L). RIII
Dnr 106-1597/2015

119 Utl. 2016:208. Höjd habiliteringsersättning

Motion (2015:84) av Isabel Smedberg Palmqvist (L). RVI
Dnr 106-1901/2015

120 Utl. 2016:209. Riktlinjer för ledsagning

Motion (2015:85) av Isabel Smedberg Palmqvist (L). RVI
Dnr 106-1902/2015

121 Utl. 2016:213. Fler bostäder i Tensta - Rinkeby

Motion (2016:16) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-225/2016

122 Utl. 2016:214. Insatser för att underlätta övergången mellan för- och grundskola

Motion (2016:35) av Anna König Jerlmyr och Cecilia Brinck (båda M). RIV
Dnr 106-538/2016

123 Utl. 2016:215. En mer meningsfull fritidsverksamhet för barn och unga

Motion (2016:54) av Bo Sundin m.fl. (alla M). RIV
Dnr 106-813/2016

124 Utl. 2016:216. Rätt till äldreboende

Motion (2016:32) av Ann-Katrin Åslund (L). RVIII
Dnr 106-533/2016

125 Utl. 2016:217. Sponsringspolicy för stadens idrottsanläggningar

Motion (2016:41) av Bo Sundin (M). RIII
Dnr 106-599/2016

126 Utl. 2017:16. Medicinsk åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn

Motion (2016:31) av Per Ossmer m.fl. (alla SD). RVI
Dnr 106-513/2016

127 Utl. 2017:17. Åldersbedömning av s.k. ensamkommande flyktingbarn

Motion (2016:49) av Rickard Wall (-). RVI
Dnr 106-726/2016

128 Utl. 2017:18. Markanvisningstävlingar på lägsta hyran

Motion (2016:4) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-87/2016

129 Utl. 2017:19. Renovering av obelisken på Slottsbacken

Motion (2016:5) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-88/2016

130 Utl. 2017:20. Inrättande av ett finanspolitiskt råd i Stockholms stad

Motion (2016:74) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-987/2016

131 Utl. 2017:34. Äldreomsorg efter behov

Motion (2016:45) av Dennis Wedin (M). RVIII
Dnr 106-686/2016

132 Utl. 2017:35. Våld mot äldre kvinnor

Motion (2016:51) av Sofia Modigh (KD). RVIII
Dnr 106-737/2016

133 Utl. 2017:36. Minskning av de höga sjuktalen inom stadens verksamheter

Motion (2016:43) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M). RVIII
Dnr 106-601/2016

134 Utl. 2017:46. Utveckling av Vanadislunden med omnejd

Motion (2016:81) av Bo Sundin och Sophia Granswed (båda M). RIII
Dnr 106-1032/2016

135 Utl. 2017:47. Sport Campus Sweden

Motion (2016:76) av Johanna Sjö och Bo Sundin (båda M). RIII
Dnr 106-990/2016

136 Utl. 2017:48. Säkra skolornas långsiktiga verksamhetsförutsättning

Motion (2016:77) av Kristina Lutz och Johan Nilsson (båda M). RIV
Dnr 106-1028/2016

137 Utl. 2017:49. Inrättande av förberedelseskola för nyanlända barn och ungdomar

Motion (2016:89) av Per Ossmer m.fl. (alla SD). RIV
Dnr 106-1128/2016

Nya motioner

138 Utl. 2017:64. Stockholms möjligheter till ett ökat företagande hos nyanlända

Motion (2016:36) av Yvonne Fernell-Ingelström (M). RI
Dnr 106-539/2016

139 Utl. 2017:65. Hälsofrämjande insatser för äldre

Motion (2016:67) av Ann-Katrin Åslund (L). RVIII
Dnr 106-981/2016

140 Utl. 2017:66. Att låta äldre välja form för nattillsyn

Motion (2016:68) av Ann-Katrin Åslund (L). RVIII
Dnr 106-982/2016

§2 Interpellation om åtgärder mot hatbrotten som drabbar HBT-personer i förorten (nr 2016:36)

§3 Interpellation om Stockholmshusens hyresnivå (nr 2016:40)

§4 Interpellation om Tekniska nämndhuset (nr 2016:41)

§5 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 42 och 43 för år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20170320.pdf (198 kb)

§6 Interpellation om förutsättningarna för en likvärdig tillgång till specialsalar för Stockholms grundskoleelever (nr 2016:44)

§7 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 45 - 93 för år 2016 och nr 1 - 2 för år 2017.

Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20170320.pdf (200 kb)

§8 Ny interpellation

Följande interpellation anmäls:

Nr 2017:3 av Cecilia Brinck (M) om interpellationer. RI
Dnr 107-431/2017

Beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20170320.pdf (200 kb)

§9 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutar att behandla punkterna 141 - 145  på föredragningslistan före punkt 60.

Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20170320.pdf (203 kb)

§10 Nya interpellationer

Följande interpellationer anmäls:

1. Nr 2017:4 av Lars Svärd (M) om bristen på förskollärare i Stockholms stad. RIV
Dnr 107-488/2017
2. Nr 2017:5 av Henrik Sjölander (M) om Stockholms Livsmedelscentrum. RI
Dnr 107-489/2017
3. Nr 2017:6 av Börje Häggman (M) om företagsklimatet på Kungsholmen. RI
Dnr 107-497/2017
4. Nr 2017:7 av Henrik Sjölander (M) om radonhalten i stadens byggnader. RI
Dnr 107-498/2017
5. Nr 2017:8 av Henrik Sjölander (M) om fastighetsnämndens ekonomi. RI
Dnr 107-499/2017

Beslut
1. Interpellationerna får ställas.
2. Interpellationerna bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20170320.pdf (198 kb)

§15 Valärende, fyllnadsval

Utökning av antalet ledamöter i S:t Erik Försäkrings AB

Valärende i kommunfullmäktige 2017-03-20

§16 Anmälan av rapport av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3, år 2016, äldreomsorg (Utl. 2017:50)

§17 Nytt beslut om tomträttsavgälder för flerbostadshus och beslut om att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 12 december 2016 § 25 (Utl. 2017:51)

§18 Nytt beslut om tomträttsavgälder för småhus och beslut om att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 12 december 2016 § 26 (Utl. 2017:52)

§19 Nytt Tekniskt nämndhus Söderstaden Ny lokalisering för nya tekniska nämndhuset (Utl. 2017:53)

Slutrapport
Dnr 308-2220/2009

Inriktningsbeslut
Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 13 februari 2017
Dnr 122-2124/2016

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§19_prot_20170320.pdf (204 kb)

§20 Om- och tillbyggnad av Tekniska nämndhuset Klamparen 7 (Utl. 2017:54)

Inriktningsbeslut
Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 13 februari 2017
Dnr 122-2010/2016

§21 Arvodering av förtroendevald (Utl. 2017:55)

§22 Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) om-, till- och nybyggnad av grund- och förskola på fastigheten Resedan 2, Vasa Real (Utl. 2017:56)

§23 Stockholms framtida avloppsrening (Utl. 2017:57)

§24 Försäljning av fastigheten Sabbatsberg 24 (Utl. 2017:58)

§25 Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad (Utl. 2017:59)

Riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad
Förslag från miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ersätter regler avseende special- och utryckningsfordon,
dnr 314-1064/2008 och riktlinjer för bilförmån inom ramen för chefssatsningar, dnr 209-11/2007
Dnr 129-1092/2016

§26 AB Stockholmshems nyproduktion av nytt huvudkontor och bostäder i Skärholmen (Utl. 2017:60)

§27 AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder m.m. i kv. Algoritmen, Hagastaden (Utl. 2017:61)

§28 AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i projektet Sandaletten (kv 12) i Älvsjö (Utl. 2017:62)

§30 Erbjud fritt inträde till Stockholms stads badhus och simhallar för kvinnliga EU-migranter (Utl. 2016:116)

Motion (2015:88) av Rickard Wall (-)
Dnr 106-2018/2015

§31 Inför svenska med baby (Utl. 2016:117)

Motion (2016:11) av Johanna Sjö (M)
Dnr 106-130/2016

§32 Bättre mottagande av nyanlända elever (Utl. 2016:118)

Motion (2015:60) av Cecilia Brinck (M)
Dnr 106-1382/2015

§33 Streaming av Stadsteaterns repertoar (Utl. 2016:127)

Motion (2015:78) av Anette Hellström (M)
Dnr 106-1688/2015

§34 Särskilt redovisa kunskapsresultaten för nyanlända elever (Utl. 2016:128)

Motion (2015:63) av Markus Nordström och Sara Jendi Linder båda (M)
Dnr 106-1456/2015

§35 Bordläggning av ärenden

Beslut
Utlåtande 2016:129 - 2016:132, 2016:139 - 2016:150, 2016:165 - 2016:169, 2016:176 - 2016:180, 2016:200 - 2016:209, 2016:213 - 2016:217, 2017:16 - 2017:20, 2017:34 - 2017:36, 2017:46 - 2017:49 och 2017:64 - 2017:66 bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§35_prot_20170320.pdf (201 kb)

§36 Nya motioner

Under tiden den 7 mars 2017 - 20 mars 2017 väcktes följande motioner:

1. Motion (2017:10) av Karin Ernlund (C) om att införa en kulturtaxa för upplåtelse av stadens mark
Dnr 106-486/2017
2. Motion (2017:11) av Johanna Sjö (M) om att stärka integrationspakt och obligatorisk samhällsinformation
Dnr 106-490/2017
3. Motion (2017:12) av Dennis Wedin (M) om att säkerställa en effektiv och god läkemedelshantering inom hemtjänsten
Dnr 106-491/2017
4. Motion (2017:13) av Dennis Wedin (M) om att införa ett kvalitetskontrakt inom äldreomsorgen
Dnr 106-492/2017
5. Motion (2017:14) av Dennis Wedin (M) om att utveckla och kvalitetssäkra hemtjänsten
Dnr 106-493/2017
6. Motion (2017:15) av Dennis Wedin (M) om mer innovation i byggandet av äldreboenden
Dnr 106-494/2017
7. Motion (2017:16) av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om satsning på yrkesmentorprogram för nyanlända
Dnr 106-495/2017
8. Motion (2017:17) av Lars Svärd (M) om att utveckla Tyck till-appen för bättre trygghet
Dnr 106-496/2017
9. Motion (2017:18) om att bygga väderskydd vid Stockholms båthållplatser
Dnr 106-525/2017
10. Motion (2017:19) om att upprätta en staty till minne av Eva Remens - fullmäktiges första kvinnliga ordförande
Dnr 106-526/2017
11. Motion (2017:20) om att omvandla Karlbergsvägen till en esplanad likt Karlavägen
Dnr 106-527/2017
12. Motion (2017:21) om en stadsdelsnämndsreform
Dnr 106-528/2017
13. Motion (2017:22) om att göra Stockholms stad till en pilotkommun för undantag av byggregler
Dnr 106-529/2017

Beslut/Protokollsutdrag
§36_prot_20170320.pdf (203 kb)