Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturmiljöutskottet > Sammanträde 2018-04-11

Sammanträde 2018-04-11

Datum
Klockan
15:30
Plats
Liljevalchs konsthall

1 Val av justerare för dagens protokoll

2 Godkännande av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

a) Kulturförvaltningens beslut enligt delegation, avseende Kulturmiljö
b) Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering av Glädjen 9, Stadshagen, dnr 4.6/3025/2016
c) Ställningstagande angående kv Hamnvakten, Pumpan 8, del av Södermalm 8 m fl 4.6/933/2017
d) Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering av Ladugårdsgärdet 1:4, oljeavskiljare, Oljehamnen Loudden, dnr 4.6/3557/2017
e) Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering av Ladugårdsgärdet 1:4, kontors- och lagerbyggnad, Oljehamnen Loudden, dnr 4.6/3556/2017
f) Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering av Ladugårdsgärdet 1:4, smörjoljefabrik, Oljehamnen Loudden, dnr 4.6/3555/2017
g) Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering av Ladugårdsgärdet 1:4, kontrollbyggnad, Oljehamnen Loudden, 4.6/3554/2017
h) Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering av Ladugårdsgärdet 1:4, kontorsbarack, Oljehamnen Loudden, dnr 4.6/3553/2017
i) Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering av Ladugårdsgärdet 1:4, kontors- och verkstadsbyggnad, Oljehamnen Loudden, dnr 4.6/3552/2017
j) Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering av Ladugårdsgärdet 1:4, garage, Oljehamnen Loudden, 4.6/3551/2017
k) Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering av Ladugårdsgärdet 1:4, lagerbyggnad, oljehamnen Loudden, 4.6/3550/2017
l) Ställningstagande angående kulturhistorisk klassificering av Ladugårdsgärdet 1:4, vattentorn, oljehamnen Loudden, dnr 4.6/3549/2017

4 Information från förvaltningen om kommande utbyggnad av Gröna Lund

§1 Val av justerare för dagens protokoll

§2 Godkännande av föregående protokoll

§4 Information från förvaltningen