Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturmiljöutskottet > Sammanträde 2015-04-08

Sammanträde 2015-04-08

Datum
Klockan
15:30
Plats
Birgittarummet, Medeltidsmuseet

2 Godkännande av dagordning

3 Anmälningsärende - Kulturförvaltningens beslut enligt delegation, avseende Kulturmiljö 2015-02-06 - 2015-03-30

4 Anmälningsärende - Remissvar angående förenklat samråd om ett tydligare förhållningssätt till kulturmiljövårdens riksintresseområden.

5 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Nobel Center

6 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för fastigheterna Konsthallen 1, 3 och 4, Liljevalchs

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Godkännande av föredragningslistan

§3 Anmälningsärende ­ Kulturförvaltningens beslut enligt delegation, avseende Kulturmiljö 2015-02-06 ­ 2015-03-30

§4 Anmälningsärende ­ Remissvar angående förenklat samråd om ett tydligare förhållningssätt till kulturmiljövårdens riksintresseområden.

§5 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Nobel Center, i stadsdelen Norrmalm Dnr 4.1/1096/2015

§6 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för fastigheterna Konsthallen 1, 2 och 4, Liljevalchs Dnr.

§7 Remissvar angående förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden, Gasverket Västra.