Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturmiljöutskottet > Sammanträde 2015-06-03

Sammanträde 2015-06-03

Datum
Klockan
15:30
Plats
Jungska rummet, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4

2 Godkännande av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Beslutsärenden

4 Remissvar angående förslag till detaljplan för Stuvaren 1 m.fl. Kungsholmen

5 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för kv Persikan 5 mm i stadsdelen Södermalm

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Godkännande av föregående protokoll

§4 Remissvar angående förslag till detaljplan för Stuvaren 1 m.fl. Kungsholmen

§5 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för kv. Persikan 5 m.m. i stadsdelen Södermalm