Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturmiljöutskottet > Sammanträde 2015-09-09

Sammanträde 2015-09-09

Datum
Klockan
15:30
Plats
Farsta bibliotek

2 Godkännande av föregående protokoll

Beslutsärenden

4 Remissvar angående samråd om program för Tyngdpunkt Farsta i stadsdelen Farsta

5 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Trollhättan 30 m fl. i stadsdelen Norrmalm

6 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Flygmaskinen 2, Rödabergsskolan och Sankts Eriksparken i stadsdelen Vasastaden

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Godkännande av föregående protokoll

§4 Remissvar angående samråd om program för Tyngdpunkt Farsta i stadsdelen Farsta

§5 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Trollhättan 30 m fl. i stadsdelen Norrmalm

§6 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Flygmaskinen 2, Rödabergsskolan och Sankts Eriksparken, i stadsdelen Vasastaden