Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturmiljöutskottet > Sammanträde 2015-11-18

Sammanträde 2015-11-18

Datum
Klockan
15:30
Plats
Birgittarummet, Medeltidsmuseet

1 Val av justerare för dagens protokoll

2 Godkännande av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

3a) Kulturförvaltningens beslut enligt delegation, avseende Kulturmiljö 2015-09-29 - 2015-11-09


3b) Ställningstaganden angående kulturhistorisk klassificering Norra Djurgården

Beslutsärenden

4 Remissvar angående samråd om program för del av kvarteret Sperlingens Backe i stadsdelen Östermalm

Dnr. 4.1/2609/2015 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Remissvar angående samråd om program för östra Hagastaden (Norrtull)

Dnr. 4.1/2908/2015 Omedelbar justering Övrigt
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Information samt övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Godkännande av föregående protokoll

§4 Remissvar angående samråd om program för del av kvarteret Sperlingens Backe i stadsdelen Östermalm Dnr.

§5 Remissvar angående samråd om program för östra Hagastaden (Norrtull) Dnr.

§6 Information samt övriga frågor