Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturmiljöutskottet > Sammanträde 2015-12-02

Sammanträde 2015-12-02

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stockholmsrummet, Kulturhuset

2 Godkännande av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

3a) Kulturförvaltningens beslut enligt delegation, avseende Kulturmiljö 2015-11-10 - 2015-05-04

3b) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Schultz 16 dnr 4.6/1587/2015

3c) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Utkiken 20 dnr 4.6/1589/2015


3d) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Lampan 14 dnr 4.6/1579/2015

3e) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Lampan 2 dnr 4.6/1577/2015

3f) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Keders 20 dnr 4.6/1576/2015

3g) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Järnet 1 dnr 4.6/1575/2015

3h) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Ersta 24 dnr 4.6/1574/2015

3i) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Brunge 16 dnr 4.6/1572/2015

3j) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Brunge 9 dnr 4.6/1571/2015

3k) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Bondesonen 17 dnr 4.6/1569/2015

3l) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Tre Vapen 1 dnr 4.6/1841/2015

3m) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Repslagaren 37 dnr 4.6/2594/2015

3n) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Buketten 8 dnr 4.6/1573/2015

3o) Yttrande över utställt förslag till detaljplan för Nobel center, del av Norrmalm 3:43 Norrmalm. Dp 2013-00460 dnr 4.1/1096/2015

4 Remissvar om samråd om byggskedet för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort (Stadsmuseet)

5 Remissvar om samråd om förslag till detaljplan för Tvärbana Norr Kistagrenen, sträckan Ulvsunda industriområde till Solvalla, samt Kistagången till väg E4, del av fastigheten Bällsta 9:1 m fl i stadsdelarna Ulvsunda industriområde, Riksby, Bällsta, Bromsten och Kista. (S-Dp 2014-07599)

6 Remissvar angående samråd om program för Bagarmossen och Skarpnäck, del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 m fl. i stadsdelen Bagarmossen SDp 2014-12380

8 Genomgång av planprocessen samt när och hur Stadsmuseet kommer in

9 Tider för Kulturmiljöutskottets sammanträden 2016

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Godkännande av föregående protokoll

§4 Remissvar om samråd om byggskedet för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort (Stadsmuseet) Dnr.

§5 Remissvar om samråd om förslag till detaljplan för Tvärbana Norr Kistagrenen, sträckan Ulvsunda industriområde till Solvalla, samt Kistagången till väg E4, del av fastigheten Bällsta 9:1 m fl i stadsdelarna Ulvsunda industriområde, Riksby, Bällsta, Bromsten och Kista.

§6 Remissvar angående samråd om program för Bagarmossen och Skarpnäck, del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 m fl. i stadsdelen Bagarmossen SDp 2014-12380

§7 Remissvar angående förslag till detaljplan för hästskon 12, Norrmalm S-Dp 2013-17586 Dnr.

§8 Genomgång av planprocessen samt när och hur Stadsmuseet kommer in

§9 Tider för Kulturmiljöutskottets sammanträden 2016