Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturmiljöutskottet > Sammanträde 2016-02-10

Sammanträde 2016-02-10

Datum
Klockan
14:30
Plats
Birgittarummet på Medeltidsmuseet

2 Godkännande av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

3a) Kulturförvaltningens beslut enligt delegation, avseende Kulturmiljö 2015-12-02 - 2016-02-02
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Remissvar på remissen om Riksantikvarieämbetets "Översyn av regelverket om de kyrkliga kulturminnena"

Dnr 4.3/4229/2015 Remisstid 2016-02-11 Omedelbar justering

5 Remissvar på remissen om samråd om program för Slakthusområdet i stadsdelen Johanneshov

Dnr 4.1/4347/2015 Remisstid 2016-02-11 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Remissvar på remissen om förslag till ändring av Boverkets byggregler

Dnr 4.2/4374/2015 Remisstid 2016-02-11 Omedelbar justering

7 Remissvar på remissen angående samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Marievik 15 mfl i stadsdelen Liljeholmen, SDp 2010-14465

Dnr 4.1/4269/2015 Remisstid 2016-02-10 Omedelbar justering Information och övriga frågor

8 Information om Stadsmuseets medverkan vid projektering och ombyggnad av Medborgarhuset.

9 Delegationsbeslut om Remiss angående Fråga om byggnadsminnesförklaring av Konstakademien, kv Uttern 1, Norrmalm, Stockholms stad

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Godkännande av föregående protokoll

§4 Remissvar på remissen om Riksantikvarieämbetets "Översyn av regelverket om de kyrkliga kulturminnena"

§5 Remissvar på remissen om samråd om program för Slakthusområdet i stadsdelen Johanneshov

§6 Remissvar på remissen om förslag till ändring av Boverkets byggregler

§7 Remissvar på remissen angående samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Marievik 15 mfl i stadsdelen Liljeholmen

§8 Information om Stadsmuseets medverkan vid projektering och ombyggnad av Medborgarhuset

§9 Information om delegationsbeslut om remiss angående fråga om byggnadsminnesförklaring av Konstakademien, kv Uttern 1, Norrmalm, Stockholm stad