Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturmiljöutskottet > Sammanträde 2016-03-16

Sammanträde 2016-03-16

Datum
Klockan
14:30
Plats
Hyllan på Stadsarkivet

2 Godkännande av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

3a) Kulturförvaltningens beslut enligt delegation, avseende Kulturmiljö 2016-02-02 - 2016-03-06


3b) Anmälan av inbjudan till, samt Kommunstyrelsens svar på, Samråd om järnvägsplan och tillståndansökan vattenverksamhet för tunnelbaneutbyggnaden mellan Odenplan och Arenastaden


3c) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Bristol 1 dnr 4.6/755/2016


3d) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Narvik 1 dnr 4.6//766/2016


3e) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Nepal 3 dnr 4.6//715/2016


3f) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Ladugårdsgärde 1:9 dnr 4.6//470/2016


3g) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Lybeck 2 dnr 4.6//472/2016


3h) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Ladugårdsgärdet 1 40, Siljaterminalen dnr 4.6//471/2016


4 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Stadshagen i stadsdelen Stadshagen

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Godkännande av föregående protokoll

§4 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Stadshagen i stadsdelen Stadshagen Dnr.