Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturmiljöutskottet > Sammanträde 2016-04-06

Sammanträde 2016-04-06

Datum
Klockan
14:30
Plats
Birgittarummet på medeltidsmuseet

2 Godkännande av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

3a) Kulturförvaltningens beslut enligt delegation, avseende Kulturmiljö 2016-03-07 - 2016-03-29 Beslutsärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Remissvar angående samråd om program för centrala Bromma (SBK dnr 2010-20840)

5 Övrigt

Vid förhinder var vänlig meddela Erika Dahlberg 08- 508 319 45 eller e-post kultur@stockholm.se Stockholm 2016-03-29 Eleonore Eriksson gm. Erika Dahlberg Ordförande R Sida 2 (2) Kulturförvaltningen Askebykroken 13 Box 8100, 163 Spånga www.stockholm.se Kulturnämnden Kulturmiljöutskottet Sida 1 (2) 2016-03-29 Kulturförvaltningen Askebykroken 13 Box 8100, 163 Spånga www.stockholm.se

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Godkännande av föregående protokoll

§4 Remissvar angående samråd om program för centrala Bromma (SBK Dnr 2010-20840) Dnr.