Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturmiljöutskottet > Sammanträde 2016-05-10

Sammanträde 2016-05-10

Datum
Klockan
13:30
Plats
Hyllan, Stadsarkivet

2 Godkännande av föregående protokoll

4 Remissvar angående samråd om detaljplan för Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 i stadsdelen Mariehäll, S-Dp 2014-17690

Dnr 4.1/896/2016 Remisstid 2016-05-11 Omedelbar justering

5 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Murmästaren 3 i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp 2014-12718

Dnr 4.1/896/2016 Remisstid 2016-05-11 Omedelbar justering Information och övriga frågor

6 Övrigt

Vid förhinder var vänlig meddela Erika Dahlberg 08- 508 319 45 eller e-post kultur@stockholm.se Stockholm 2016-05-03 Eleonore Eriksson gm. Erika Dahlberg Ordförande R Sida 2 (2) Kulturförvaltningen Askebykroken 13 Box 8100, 163 Spånga www.stockholm.se Kulturnämnden Kulturmiljöutskottet Sida 1 (2) 2016-05-03 Kulturförvaltningen Askebykroken 13 Box 8100, 163 Spånga www.stockholm.se

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Godkännande av föregående protokoll

§4 Remissvar angående samråd om detaljplan för Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 i stadsdelen Mariehäll, S-Dp 2014-17690 Dnr.

§5 Remissvar samråd om förslag till detaljplan för Murmästaren 3 i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp 2014-12718 Dnr 4.1/1079/2016