Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturmiljöutskottet > Sammanträde 2016-06-14

Sammanträde 2016-06-14

Datum
Klockan
14:00
Plats

2 Godkännande av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

3a) Kulturförvaltningens beslut enligt delegation, avseende Kulturmiljö 2016-04-29 - 2016-05-243b) Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering, Riddaren 23 dnr 4.6/2224/2015


Beslutsärenden

4 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för del av Hjorthagen 1:3 mfl, Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden i stadsdelen Hjorthagen S-Dp 2013-01629

Dnr 4.1/1788/2016
Remisstid 2016-06-23
Omedelbar justering
Information och övriga frågor
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Information och övriga frågor

- Information om underlag för behovsbedömning för detaljplan för Sju Sekel 1 i stadsdelen Norrmalm, Dp 2016-00310

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Godkännande av föregående protokoll

§4 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för del av Hjorthagen 1:3 mfl, Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden i stadsdelen Hjorthagen S-Dp 2013-01629 Dnr.